#settlaggad #Hbgskola

Vi var på SETT2014. Vilken grej. Tusentals (kändes det som i alla fall) skolintresserade, IKT-intresserade personer på samma ställe. Givande föreläsningar, spännande montrar, underbara möten, ja, allt fanns.

Men hur gynnar detta våra elever på skolan? De som nu ska sluta årskurs ett och ha sitt efterlängtade sommarlov. Om du frågar dem så svarar de att deras lärare varit och lärt sig om nya appar som de kan använda eller nya sätt att använda datorerna. Varför gjorde vi det? Jag ställde frågan varför till dem idag. Hade det inte varit bättre att vi stannade hemma och lärde dem mer matte och svenska? Som vanligt kommer barnen med de klokaste svaren! De svarade att det vi lärt oss ska vi lära dem. Inte bara kunde de se nyttan med att vi pedagoger lärde oss mera, de var dessutom nyfikna och intresserade på hur de skulle kunna lära sig matte och svenska bättre efter vår resa. På http://arbetslagvit.blogspot.se kan ni ta del av vad som händer i arbetslaget.

Frida Lindell (@MeFridalindell) sade så mycket klokt under de 45 minuter jag lyssnade på henne, Det var helt fantastiskt hur hon knutit ihop flera trådar som jag dragit i så många gånger. Denna presentation tillsammans med de andra satte igång en process, en längtan att göra en programförklaring, en vision. Så nu är den påbörjad. Vi har tillsammans en idé min kollega och jag och den ska vi utveckla, ändra, stöta och blöta ett tag till.

Utåt sett handlar SETT om digitala verktyg och lärande. Men i verkligheten handlar det mycket mera om pedagogik och ett nytt sätt att möta eleverna. Att de nu har möjlighet att äga processen och få syn på sitt lärande på ett helt nytt sätt. Vi kan utan att det tar plats spara alla deras alster, dessa märks automatiskt med datum och eleverna kan omarbeta och förbättra och spara om och om och om i flera versioner. Helt fantastiskt. Vi kan filma och spela in dem när de läser eller löser problem. Vi pedagoger kan få syn på nya saker och eleverna kan själva få möjlighet att hitta förbättringar och ändringar som skulle gynna deras utveckling. De kan hjälpa varandra och ge tips och idéer till varandra både inom och utom klassrummet. Vi får meningsfullt skrivande och blir producenter av material som kan nå mottagare över hela världen och vi kan få respons blixtsnabbt. Vi når experter och kan ställa frågor runt hela världen. En dröm jag har är att arbeta med SR:s eller SVT:s utrikeskorrespondenter och få igång en diskussion kring barn och ungdomars livsvillkor i olika delar av världen mellan korrespondenter och elever. Spännande tanke tycker jag – och fullt möjligt.

Vi har en dröm. Vi vill att våra elever ska få arbeta 1:1 nästa år. Vi vill prova att göra det och har börjat bygga en vision. Denna bygger på pedagogik, inte teknik och det är den stora skillnaden i dagens diskussion om jag jämför med för några år sedan. Då talades teknik och “coola lösningar”. Vi vill öka elevernas lärande och då kan vi använda olika tekniska lösningar. Karin Brånebäck (@braneback) och Sara Bruun (sarabruun3) har visat att det inte behövs stora tekniska investeringar för att förändra sitt arbetssätt, men det underlättar såklart att man har tillgång  till adekvat teknik.

Vår vision bygger på 4 enkla principer

  • språkutveckling
  • samspel
  • bedömning för lärande
  • synliggöra lärandet

Till detta vill vi knyta mycket enkla saker som att flippa, blogga och använda exit tickets för att nämna några exempel.

Precis som jag tidigare provat en modell för planering i top-down perspektiv (http://ses1549.wordpress.com/2014/04/14/ny-planeringsmodell-testas-for-fjarilarna-stehagen-antlin/) där vi börjar med förmågan vi vill utveckla och landar i en aktivitet vill vi på detta sätt börja uppifrån. För ett ökat lärande, hela tiden med det målet i sikte.

Detta är just nu min största behållning av SETT2014. På min egen blogg ses1549.wordpress.com hittar ni mina smått förvirrade minnesanteckningar från alla spännande föreläsningar och seminarier som jag besökte. Det kommer att dyka upp mer reflektioner efterhand som intrycken sorteras. Det dyker upp här i så fall.

Text: Susanne Jönsson