Skapa magi och glädje kring arbetssätt

Att som chef skapa magi kring arbetssätt som ger glädje och utveckling är viktigt i mitt arbete. Att kunna hitta arbetssätt där gamla kunskaper och verktyg möter nya. Att skapa och utmana, att få vara kreativ och prova. Se helhet som ger trygghet att prova tillsammans med barnen.

Under hösten har våra APT varit kreativa träffar, målet var att skapa en film. Vid första tillfället hade jag förberett ett smörgåsbord som var estetiskt tilltalande med många olika material. Framdukat med papper i olika former, färger av olika kvalité, återbrukbart material av olika slag.

Första uppgiften var att skriva en berättelse som knöt an till projekten i Fysikaliska fenomen som alla avdelningar har i verksamheten. I denna uppgift fanns då många infallsvinklar som det fördes dialoger kring. En uppgift där alla snabbt hitta sin berättelse. En dramaturgi skapades, början och slut, personligheter föddes. Det skapades med mycket glädje och nyfikenhet.
Berättelsen skulle skapas och spelas in. Alla använde iPad för spela in sin film som redigerades i iMovie.

Nästa steg var att spela in musik och ljud, temat för detta tillfälle var att lära sig garageband på iPaden. Det färdiga musikstycket redigerades i iMovie. Justeringar kring prat och musik finslipades och till sist var filmen klar för visning. Alla hjälptes åt att lära sig och lära ut.

Filmerna visades upp för kollegorna som inspiration och det var många leenden och stolta pedagoger. Alla filmer blev inte klara på samma gång.
Nu var det barnens tur att se och inspireras och på en avdelning blev barnen väldigt intresserad och ville göra en liknande film. Pedagogernas film handlade om tre vänner som träffas och startar upp ett band. Barnen skapade egna texter, skrev ut dem på datorn, skapade bakgrunder, spelade in filmen, komponerade musiken. Allt sattes samman till en film. Barnen använde samma verktyg som pedagogerna och pedagogerna var med och stöttade där barnen behövde mer kunskap för att komma vidare.

Allt arbete kunde följas på en dokumentations vägg där varje film kunde ses via en Qr-kod.
Ett projekt som skapade magi för de föräldrar och barn som kom till ett Minimello där alla fick se filmerna och höra berättelserna hur barnen producerat dem.

Att utveckla olika förmågor behövs för både pedagoger och barn. I detta arbete användes: Analysförmågan. Förmåga att göra på olika sätt, föreslå olika lösningar.
Begreppslig förmåga, vad står de olika begreppen för, hur vi utvecklar begreppen. Metakognitiv förmåga, reflektera och prova och ompröva. Välja mellan olika strategier. Förmågan att hantera information, strukturera, samla, sortera.
Kommunikativ förmåga, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, presentera, resonera och samtala.

Nyfikenhet, magi och  kreativitet behövs i vardagen för att ett lärande ska skapas, gäller både barn och vuxen. Att vara en pedagogisk ledare är mitt huvuduppdrag och som jag brinner för och då jag får feedback på planerade aktiviteter där det genererar ett lärande för barn och pedagog är magi för mig som chef.

Resultatet av arbetet med pedagoger och barn presenteras i en kommande artikel.

/Rose-Marie Karlsson
Förskolechef, Magnarps ro