Skolbibliotekarier på SETT

skolbibliotek

Efter vårt besök på SETT är vi än mer stärkta i tron på vikten av bemannade skolbibliotek på alla grundskolor. På gymnasiet har vi haft bibliotek med bemanning i men på grundskolan ser det annorlunda ut. Lässtimulering behövs i alla åldrar. Det är av största vikt att elever har tillgång till litteratur på deras nivå och efter deras behov och intresse. Ett skolbiblioteksbestånd måste hållas levande.

Medie- och informationskunnighet är nödvändigt för alla elever och blir ännu viktigare med 1:1-lösningar. Det är där bibliotekarierna med sin kompetens kommer in. I ett nära samarbete kan lärare och bibliotekarie redan från tidig skolgång undervisa och leda eleverna till måluppfyllelse. Ett bibliotek är också ett digitalt rum där elever och personal kan få handledning i informationssökning, källvärdering och kompensatoriska verktyg. Ett skolbibliotek är också viktigt som en plats i skolan för inspiration, kreativitet och även ett rum för samtal och reflektion.

Jenny Bowman Lindell, Bibliotekarie Olympiaskolan/Nicolaiskolan
Anna Berling, Bibliotekarie Rönnowska skolan
Cecilia Forssman, Bibliotekarie Rönnowska skolan