Konferens för att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling

På temat Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? arrangerar Helsingborg konferensen Rektorer i aktion. – Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela Sverige, säger Lisbeth Gyllander strategisk utvecklare […]

Aktivera eleverna som resurser för varandra med kamratbedömning

I samarbete med andra kan vi komma längre i vår kunskapsutveckling jämfört med om vi arbetar på egen hand. Eftersom det dessutom finns fler elever än lärare i ett klassrum, kan klasskamraterna genom kamratbedömning fungera som resurser för att stödja varandras lärande.

Yta och area

Vi lär oss använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll: Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. Kunskapskrav: Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och […]

Digitalisering i skolan

Förra veckan besökte jag seminarieskolan där jag träffade lärarna som undervisar  i åk 1-3. Besöket var till för att inspirera de i deras arbete med digitala verktyg i klassrummet. Under besöket utbytte vi många kloka tankar kring tekniken. Det är verkligen en förmån att få komma ut på andra skolor och se och höra hur […]

Matte-flippar för mellanstadiet

Som ett stöd för eleverna gör Robin Svensson flippar i matematik. Använd dem gärna i undervisningen, som stöd hemma för ert barn, eller som inspiration till egna flippar!

Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen

Helsingborgsmodellen är en kompetenshöjande undervisningsmodell kring läs- och skrivutveckling. Modellen är baserad på erfarenheter ur den inledande undervisningen och det hela har resulterat i en pedagogisk handbok för tidig läs- och skrivutveckling.

Elevhälsa på vetenskaplig grund med Utsikter

Ett bra sätt att arbeta för en inkluderande miljö, ett sätt som inte innebär att alla är i samma rum eller precis får samma insats. Där man kan se om eleverna utvecklas likvärdigt och säkerställa att inte någon enda elev står stilla i sin utveckling eller utvecklas så långsamt att hen riskerar att få kunskapsluckor.

En processledares olika roller och uppdrag

Föreläsning om vad det innebär att leda processer samt vilka olika roller och uppdrag en processledare kan ha.

Använd det du redan kan

Matematiker är de lataste som finns i hela världen! Alltså måste vi hela tiden uppfinna förenklingar, smartare och lättare sätt att räkna på. Mina elever vet att efter 10 kommer i stort sett inget nytt och därför ska vi lära oss allt om talen 0-10. Det betyder inte att allt som kommer efter 10 är […]

Trendspaning på BETT

Besök på BETT, innebär besök på Europas största mässa för IT och lärande. Det  innebär en överväldigande mängd intryck för besökarna. De flesta från Sverige  som besöker denna mässa deltar i kringarrangemang  vilket exempelvis kan innebära föreläsningar, workshops eller skolbesök. Många väljer till och med bort mässan och tycker att föreläsningar och skolbesök är mer […]