Medie- och InformationsKunnighet med MIK-rummet

Medie- och informationskunnighet – vad är det? Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK. Huvudämnen att arbeta med Mediers roll i samhället Finna, analysera och kritiskt värdera information Kommunicera och skapa För dig […]

Filmer i naturkunskap och kemi

Ida Peters flippar klassrummet och erbjuder på sin youtube-kanal ett antal videoklipp och spellistor i Naturkunskap och Kemi för gymnasiet. 13 videoklipp i Naturkunskap 1 18 videoklipp i Naturkunskap 2 29 videoklipp i Kemi 1 24 videoklipp i Kemi2 Öppen lärresurs med digitala NO-tips Facebookgrupp Digitala tips för NO-lärare

Samlade resurser för religionskunskap i gymnasiet

Mediateket Pauliskolan har under kategorin Religion samlat resurser i ämnet. Flippfilmer om de olika religionerna

Flippfilmer i Fysik för gymnasiet

Länkar till flippfilmer i fysik på gymnasiet Elektriska fält utifrån gymnasiets kurs Fysik B (Johan Falk) Fysik 1, Fysik B, Fysikexperiment (Daniel Barker)

Flippfilmer i matematik för gymnasiet

Johan Wendt Kanal med flippfilmer inom Matematik 1 uppdelade i flera olika spellistor kategoriserade utifrån område som Aritmetik, Procent, Algebra, Geometri och så vidare. Daniel Barker Matematik 1c, Matematik 2c, Matematik 3c, Matematik 4. Johan Falk  Linjära ekvationer och linjära funktioner – utifrån Matematik 2b och 2c.

Flipped Classroom Malmö

Ta del av flippfilmer och läs om det flippade klassrummet på Flipped Classroom i Malmö Stad – en webbsida med Lektionsgenomgångar för elever att användas av lärare i ”det omvända klassrummet”. På sidan kan du läsa om möjligheter och utmaningar med att flippa klassrummet och du kan lära dig att spela in egna filmer eller ”flippar”. För […]

Hjälpfilmer för att lära sig rita

Johan Karlsson beskriver på ett ingående men enkelt sätt hur han går tillväga när han ritar ansikten. Han pratar en del om den skapande processen och på hur man kan göra för att komma över rädslan av att rita fel och om fördelarna med att rita mycket och att testa sig fram. På Johans youtube-kanal Tecknarkoden finns […]

Feedback – för bättre lärande

Idag pratas det en hel del om feedback eller återkoppling. Det förekommer olika varianter av feedback som till exempel, feed-forward, feed-back och feed-up. Feedback är dessutom ett centralt begrepp inom bedömning för lärande (BfL), där det talas om feedback på olika nivåer, lärare till elev, elev till elev samt intern feedback.

Är det formativ bedömning eller bedömning för lärande?

Två vanligt förekommande begrepp men olika innebörd Ja, detta med begrepp och vad de står för är inte lätt. Båda förekommer men står för olika saker. En bedömning anses vara ”formativ” om evidens eller information om elevers förståelse används av olika aktörer (lärare, elever eller klasskamrater) för att anpassa undervisningen och elevernas lärande. Begreppet ”formativ” syftar […]