Skolkultur och analysverktyg

Föreläsningen utgår från Andy Hargreaves och Ulfs Blossings teorier om skolkulturer. Skolans kultur kan påverka utvecklingsarbetet som bedrivs på en skola. En kulturanalys kan bidra till att synliggöra kulturen och öppna för samtal om inre förutsättningar.

Under föreläsningen presenteras tre redskap som kan användas vid en kulturanalys: brevmetoden (Gunnar Berg), observationsschema (baserat på Hargreaves och Blossings teorier) samt radardiagram. Utöver dessa presenteras SWOT som ett verktyg för nulägesanalys.

Dokumentationsmall, analysschema och underlag

Ladda ner presentation – Processledarutbildning 4: Skolkultur och analysverktyg (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • dokumentationsmall för lärande samtal
  • beskrivning av och analysschema för brevmetoden
  • observationsprotokoll för de fyra skolkulturerna (Hargreaves, 1998; Blossing, 2003)
  • underlag för radardiagram om skolkulturer
  • underlag för övning i SWOT – verktyg för nulägesanalys

Föreläsningen är del fyra av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez