Språkutveckling med Ipads i förskoleklassen

Vi i förskoleklassen, Påarps skola, fick möjligheten att arbeta med Ipads under fem veckor och valde att arbeta med appen ”Story Creator”. Eleverna blev introducerade hur appen fungerar och hur de kunde använda den. Flera av eleverna kände till denna app sen tidigare.

Valet av gruppindelningar gjorde vi pedagoger ut efter var eleverna befann sig i sin språkutveckling samt att vi ville att de skulle lära känna sina kompisar. Eleverna uppskattade gruppindelningarna, vi såg att nya kompisrelationer skapades och att de lärde sig av varandra. Eleverna tränade samarbete och lärde känna varandra på ett nytt och annorlunda vis.

Eleverna samarbetade två och två eller tre och tre. Det var samma arbetskompisar under alla arbetspass. Vid varje arbetspass fick eleverna en bestämd uppgift att fotografer/filma och skriva till. Till exempel, fotografera varandra och skriva namnen samt berätta hur kompisen ser ut genom att filma och berätta. Fotografera/filma sin favoritplats ute på skolgården, fotografera samt skriva vad de gillar att sysselsätta sig med i klassrummet. Eleverna valde olika sätt att skriva i sin bok, dels genom tangenter och dels genom pennan. Efter hand när eleverna arbetade i ”story creator” såg vi hur de provade att fotografera och filma dagens uppgift. Om de filmade tog de flera omtagningar tills de var nöjda, samma sak med fotograferingen. Under tiden de skrev så provade de att skriva med olika färger tills de blev nöjda. De som kände sig trygga med skrivningen valde att prova att skriva med pennan. De valde de resultat som de blev mest nöjda med.

Utvärdering

Tanken var från början att vi skulle arbeta med två olika appar. Vi tillsammans med eleverna fann att en app var lagom för att skapa utmaningar till eleverna under dessa veckor.

Om vi får samma möjlighet igen kommer vi att anta utmaningen. Det som vi då kommer att tänka på är när under läsåret vi arbetar med Ipads. I början på en ny termin var inte optimalt för våra grupper. En bit längre in på terminen tror vi hade varit bäst, då känner vi eleverna, vi hade hunnit jobba ihop gruppen.

Vi upplever att eleverna uppskattade att samarbeta genom ”Story Creator”. Vi såg nya kompisrelationer, de lärde sig att vänta på sin tur, lära av varandra, upptäckte nya förmågor hos varandra och de delade med sig av sina intressen samt sina lekområden på skolgården.

Text: Helén, Åsa, Anette, Tessan och Ogge, Påarps Skola

Foto: Brad Flickinger under licensen CC-BY 2.0