Studiebesök på Essa Academy Inspirerade

Under några dagar i november var bland andra Edward Jensinger, Gertrud Ek, Elisabeth Bengtsson och Pia Smith på studiebesök på skolan ESSA Academy i Bolton. Syftet med resan var att se hur skolan jobbade med informationsteknik och digitala verktyg. Men helsingborgarna fick mycket mer än så med sig hem.

Tidigare har ESSA Academy varit en skola på nedåtgående med sjunkande resultat. Det helsingborgarna upplevde var en skola som genom nytt förhållningsätt till undervisningen och eleverna har lyckats vända trenden och lyfta sig till en mycket hög grad av måluppfyllelse.

Alla kommer att lyckas

På ESSA har man en förväntan och ett förhållningssätt som säger att Alla kommer att lyckas. Skolan har skapat en kultur och gemenskap som gör att eleverna är stolta över sin skola och att lärarna tror på att alla kommer att lyckas, trots att eleverna kommer från socialt utsatta områden.

– ESSA bevisar att det inte bara är den sociala bakgrunden som avgör vem som lyckas. En tillräckligt bra skola som arbetar med moderna verktyg kan hjälpa alla elever att nå målen. En individualiserad utbildning som är rättvis för var och en eftersom inte alla elever behöver arbeta och göra alla uppgifter likadant, reflekterar Elisabeth Bengtsson.

Varje elev på ESSA Academy blir bemött och mottagen som en fullt kapabel individ, som besitter resurser att klara utbildningen. Eleven får arbeta med moderna verktyg och motiverande arbetssätt, samt redovisningsmetoder som ökar självförtroende och självkänsla. Eleverna möts med respekt och lär sig att möta andra med respekt. Eleverna är delaktiga inte bara i sina lärandeprocesser, utan i sin skola som helhet.

Essa-2

Långa arbetspass och individualisering i undervisningen

På ESSA arbetar eleverna i tre timmar långa pass med varje ämne för att få ett mer djupgående lärande. På ESSA menar man att eleverna tränas i att gå mer intensivt in i ämnet ju längre tid de har och att de når länge i sitt lärande. Eleverna har tid att sätta sig in i olika ämnen och arbeta i sin egen takt.

Skolan har en metod som innebär att eleverna bedöms när de är mogna för det. De får svårare uppgifter för att utvecklas kognitivt, men bedöms inte på innehållet förrän läraren ser att eleven har tagit ett steg i sin kognitiva utveckling. Det är inte kopplat till ålder, utan enbart vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på.

Uppgifter och planeringar finns på iPads och det är fokus på lärande. Eleverna kan begreppen och kan själva beskriva sitt lärande och är helt införstådda med att de är i skolan för att lära. Systematiskt skriver de i sin learning journal och utvecklar sålunda sin metakognitiva förmåga i lärandet.

Lokaler och miljö viktigt

ESSA Academy finns idag i nybyggda, ljusa lokaler, men redan innan flytten hit påbörjades arbetet med det förhållningssätt som genomsyrar allt arbete på skolan. Den nya skolbyggnaden kompletterar den transparens som präglar skolans ideologi. Entrén öppnas upp i en samlingslokal som fungerar som skolans nav. Här äter elever och lärare tillsammans, här löses konflikter som kan uppstå, här välkomnas föräldrar och andra besökare.

– Under besöket såg vi två elever som tillsammans arbetade med en skoluppgift och vid bordet bredvid satt en lärare i färd med att genomföra någon form av förberedelsearbete. Vi besökare slås av det lugn som präglar skolans olika delar, berättar Gertrud Ek.

För att personalen ska se eleverna och varandra har lärarna inga arbetsrum. Istället vill man att lärarna ska träffa elever och varandra i korridorer och matsalen för spontana, utvecklande, möten. Lärarna har tillgång till ett personalrum där de kan arbeta om de vill, men de flesta föredrar skolans matsal eller att sitta längst bak i klassrummet under en kollegas lektion.

Tar med inspiration hem

Studiebesöket på ESSA gav mycket inspiration att ta med hem till Kunskapsstaden Helsingborg. Pia Smith säger att vi självklart inte kan ta en modellrakt av från ett annat land, men man kan anpassa den till de förutsättningar som vi har och plocka ut de förändringar som vi skulle behöva göra.

– Studiebesöket inspirerade mig till att tänka i nya banor. Eleverna måste få möta ett genomtänkt material, med tydliga mål, uppgifter av varierande slag. De måste få träna mycket för att slutligen vara redo för bedömning, samt göra det i de media som är naturliga för dem, avslutar Elisabeth Bengtsson.


Sandra Jeppsson, kommunikatör, Helsingborg.