Tankar från SETT 2014 #sett2014 #HbgSett @ingerfuchs

Myller, möten, mångfald, vägvisare, möjliggörare, misslyckanden,  nya vägar, framgångar och tankeutbyten, twittertankar, nya tankar, delade tankar, vidgat kollegium,  nya vägar, köer och jävlar-anamma-nu-kör-vi-känsla,  anteckningar, iPadfoton för flyende –aha,  samtal,  tidsförskjutning då 3 dagar blev som 3 veckor- så fyllda.

Nu sortera.  Nu fånga vad som sjunkit ner och vad som flyter. Nu ta fokus för ett sedan. För en framtid nära och långt bort. Jag har haft möjligheten att delta i SETTmässan i år 2014, Kista. Mitt fokus har handlat mycket om hur man kan använda ny teknik för utomhuspedagogik.  Bakgrunden till detta är bla:

I projektet ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande” som vi förkortar VASS, har vi snart avslutat vårt andra år i detta 3-åriga projekt, där vi fått medel från Amalia och Marcus Wallenbergs stiftelser.

I forsk­ningsprojektet samarbetar vi med Nationellt Centrum för Utomhus­pedagogik (NCU) och IDA , Institutionen för kognitionsvetenskap vid Lin­köpings universitet och jag, Inger Edforss Fuchs, är projektledare från Västra Ramlösa skola tillsammans med Ingemar Nyman från Miljöverkstaden.

Jag har haft många frågor och tankar, t ex…Hur ska eller kan IKT-verktygen se ut om man vill vidga sitt klassrums gränser och arbeta med utomhuspedagogik Krävs det olika verktyg?  Hur ska IKT-hjälpmedlen vara så att inte tekniken tar överhanden över platsen? Vilka verktyg kan vi använda ute? iPads eller mobiler? Hur svarar man då uppgifter eller uppdrag kräver lösningar på plats? Antecknar man? Använder Instagram eller Twitter? Hur ska iPadfodralet vara för att skydda iPaden i regn och mot stötar? Och när man har”värstingfodralet” (i gummi och stöttåligt- var tar alla gummidetaljer i fodralskalet vägen egentligen?) Ligger de i tvättmaskinen slukarhål där alla ensamma strumpor också förmodligen är?
inger1Mina funderingar fortsätter. Hur formulerar man uppgifter som gör att lärandet utvecklas och vill vidare och att platsen tas i besittning? Vilka sinnen kan stimuleras? Vilka minnen växer då fler sinnen aktiveras? Hur upplever eleverna det? Lär de sig något? Hur mäter vi det? Kan man visa genom att göra begreppskartor både innan och efter uterundan?

Vilka platser har vi runt vår skola som kan berätta en historia eller vara en lärande miljö? Vilka media kan vi använda? Ljud, foto, film, länkar osv? Var samlar vi alla media?

Här är bara en bråkdel av alla de funderingar vi haft under projektets gång. Många har vi löst men flera frågor finns kvar att lösa men så är det väl med lärande över huvud taget.

Med allt detta i lärarbagaget gick jag därför med vidöppna ögon och öron för att ta del av Mats Larsnäs och Anders Göransson föreläsning om ”Mobilt lärande och Augmented reality”.   Anders och Mats arbetar i Kungsbacka kommun som lärare och IKTpedagoger och har kommit långt sina olika verktyg. Deras Prezipresentation från förläsningen finns här; www.korta.nu/ma-learning . De använde sig av flera verktyg för att mobilförstärka olika punkter med sk Augmented reality och de använde sig särkilt av www.aurasma där AURASMA för dator behövdes för att öka precision och interaktivitet. Andra tips på användbara hjälpmedel var en plastbaserad blogg- som ska heta Slight, och finnas i appstore- dock har jag inte hittat den, eller http://7scenes.com/ – här kan du fylla med både, bild, film, ljud, text och frågor i en runda utomhus med hjälp av AR-teknik.

Jag vill verkligen utveckla dessa möjligheter att få platser att ”tala” med hjälp av tekniken.  Så i sommar är det jag som lägger bilder med triggerpunkter och överlappningar

I projektet VASS har vi utvecklat en app tillsammans med programmerare, Minnesmark, där vi med hjälp AR kan lägga olika medier i stopp på en karta och där platsen triggas av att GPS:en känner av att man är ”rätt” utifrån den tidigare gjorda kartan. Detta är ett verktyg som vi hoppas kunna visa och lära mer om tillsammans med pedagoger i Helsingborg i höst.

Från vårt studiebesök på Gärdesskolan tar jag särskilt med mig det spontana mötet med eleven Edvin, som dröjde sig kvar i klassrummet, då de övriga hade gått till idrotten. Han byggde på ett fantastiskt kartonghus och kunde sedan berätta målande och energiskt om hur huset följde skalenligt  modellen de hade gjort med hjälp av Minecraft, i iPaden. Oj, säger jag. Koppling till matematik, teknik, bild och svenska var så tydliga förutom att lusten och glädjen strålade från Edvins ögon.
inger2Sommarsysselsättningen är klar, jag ska  sätta tänderna i Minecraft, Aurasma och kanske även 7scenes, förutom vår egen app Minnesmark (där bilden kommer ifrån då vi testade den i skogen)   dessutom vill jag bli en fena på Googledrive. Undrar om sommaren räcker!

/Inger Edforss Fuchs, lärare Västra Ramlösa skola