Tankar om kollegahandledning

Två kollegor vid en skolbänk

Glädje, frustration, skratt och tårar… Känslorna är många inför skolans digitalisering och alla dessa känslor får man i knät när man kollegahandleder. Att vara kollegahandledare kan med andra ord vara lite av en utmaning men det är alltid lika roligt. Ni som läser denna text kan säkert känna igen er i den där härliga känslan man får i magen när en elev klarar något för första gången. Samma känsla får jag när jag ser en kollega som känner sig lite tryggare i den allt mer digitala världen vi alla vistas i.

Min första kollegahandledning

När jag var 10 år köpte min familj vår första dator. Jag blev såld på den direkt men dessvärre tog det inte lång tid tills den inte fungerade. Anledningen till haveriet berodde självfallet på att jag ändrat på alla inställningar som jag bara kunnat hitta. Till mina föräldrars stora förtvivlan hände detta ofta och det resulterade varenda gång i en tyst bilresa in till en datorkunnig släkting. Släktingen var en klok man och det tog inte många minuter innan han lyckats lugna mina föräldrar med orden om att allt går att återställa så länge ni inte häller vatten i datorn.

Man skulle så här i efterhand kunna säga att min släkting gav mig min första  kollegahandledning. Mycket vatten har runnit under bron sedan dess men när jag kollegahandleder tänker jag ibland tillbaka på denna tid och på hur han gjorde mig modigare och hur han tillät mig vara kreativ. Efter en kollegahandledning vill jag att personen i fråga ska känna sig modigare men framförallt känna lust inför nya digitala utmaningar.

Stor IT-satsning i kommunen

Bjuvs kommun valde hösten 2014 att ta steget in i den digitala skolvärlden. I kommunen anställdes en strateg för nästa generations lärande och med den personen introducerades Google Apps for Education, även kallat GAFE. Som så mycket annat var det inte riktigt så enkelt som att anställa en person utan kommunens IT-avdelning har fått arbeta hårt under de senaste åren då skolornas nät inte alls höll måttet.

Innan vi ens hade ett fungerande och stabilt nät utbildades det i kommunen kollegahandledare som skulle fungera som handledare och bollplank för övrig personal när GAFE skulle lanseras ute i verksamheten. En lärdom som vi tar med oss är att det personliga mötet ger så mycket mer än att föreläsa inför en stor grupp.

Sedan introduktionen av GAFE har jag tillsammans med de två andra kollegahandledarna haft handledning med i stort sett all personal på skolan. Tyvärr, som så många gånger förr, är tiden vår största fiende. Vi försöker vara flexibla men för att det ska fungera för oss som handleder brukar vi hänvisa till de tider som är bokningsbara. Personal bokar sina handledningstider via en digital tjänst som heter youcanbook.me och det fungerar bra.

En kollegahandledning kan se ut på flera olika sätt. Några i personalen är väldigt insatta i den digitala världen men önskar bolla en digital undervisningsidé eller så önskar de få tips/tipsa om bra resurser de kan använda sig av i undervisningen. Andra kollegahandledningar ligger på en mer grundläggande nivå som att lära sig sortera i sin inkorg eller hur man skapar mappar i Google Drive. Oavsett vad handledningen handlat om måste vi våga prova, delge varandra och diskutera framgångsrika undervisningsmetoder. Vi som kollegahandledare sitter inte på alla svar men tillsammans förmår vi utföra mer än vad var och en gör på egen hand. Skolans ledord är att “Vi gör varandra bättre”.

Kollegialt lärande

Oavsett vad en kollegahandledning handlat om är det starten på ett kollegialt lärande. Vår förhoppning som handledare är att det vi pratat om på en handledning ska sprida sig vidare till en annan kollega. Att lära ut något är ett bra sätt att befästa sin egen kunskap på.

I samband med den digitala satsningen införskaffades det även fler digitala enheter på skolorna runt om i kommunen. I satsningen har det från skolförvaltningen med tydlighet kommunicerats att dessa digitala enheter inte får bli ett substitut för penna och papper. De digitala enheternas syfte är att få eleverna delaktiga i sitt lärande och att de får undervisning på flera olika sätt. Ett effektivt klassrum är ett klassrum som karaktäriseras av hög elevdelaktighet vilket dessa enheter, med rätt verktyg, kan ge förutsättning för. Vidare behövs även en kontinuerlig utbildning av personal

Bild på Kristoffer Esbjörnsson

Kristoffer Esbjörnsson

När jag tänker på kollegialt lärande handlar det för mig inte bara om lärandet mellan personal utan även mellan elev och lärare. Under våren har exempelvis en elev visat stort intresse i att lära sig programmera. Personligen kunde jag inte mycket om just programmering men hen fick lära mig lite av grunderna. Det är viktigt att komma ihåg att eleverna är en fantastisk resurs som vi måste använda oss av i vår fortsatta digitala resa. Återigen handlar det om mod och nyfikenhet i att släppa in dem och låta dem vara med och forma undervisningen. Med andra ord behövs pedagoger som har förmåga att bygga förtroendefulla relationer, positiva förväntningar på eleverna och att vi tar tillvara deras tankar är ett framgångsrecept i vår digitala utvecklingsresa.

// Kristofer Esbjörnsson, årskurs 4, Jens Billeskolan, Twitter: @kesbjornsson