TänkTanken, Det är bara att Googla! och en mängd reflektioner

Mitt twitterflöde och andras har fått fungera som postitlappar och hjälper mig att sortera de gränslösa mängder av idéer och intryck som dagarna på SETT gett.

Min stora behållning av SETT kommer nu i vardagen när jag får omvandla all inspiration och alla goda idéer till verklighet i min verksamhet. Något som jag tagit med mig och absolut ska arbeta med är att våga gå utanför min comfortzon, våga prova och göra om till det bättre om det inte fungerar första gången.

I mitt arbete som bibliotekarie i skolan har jag länge inspirerats av Årstaskolans kreativa arbetssätt och deras sätt att lyfta fram det fina arbete elever och personal på skolan gör. Min första kontakt med Årstaskolan var när de lanserade Mattenauterna på bokmässan för några år sedan och sedan dess har de med stora kliv hittat sin väg att inspirera skolsverige genom att arrangera #Hopp14, #talasomTED och #tanktanken.

Källan med idéer på Årstskolan verkar vara outsinlig och framförallt kan de lyfta fram varandra! Årstaskolans förmåga att lyfta i det lilla är ju en klar framgångsfaktor. Mer av det tack och Helsingborg vi är på god väg!

Vi var en skara från Helsingborg som hade förmånen att vara med och lyssna när TänkTanken spelades in för första gången med publik.

Det är bra när andra än skolbibliotekarier lyfter fram vikten av att undervisning i informationssökning och källvärdering sätts i ett sammanhang, att dessa viktiga moment integreras i undervisningen. Ännu bättre är det när de lyfter min yrkesgrupp :-). Filippa Mannerheim gör det! Mannerheims Det är bara att googla! är en dyrgrip med klar förankring i Gy 2011 och Lgr 11. Det är bara att googla! ger oss bra och konkreta lektionsuppgifter med utgångspunkt ibland annat i skönlitteraturen. Mannerheim visar hur vi kan arbeta kritiskt med skönlitteratur som gör sanningsanspråk och i ett slag arbetar vi både källkritiskt och läsfrämjande.

Mannerheims föreläsning blev en av de sista för mig på SETT och det som Mannerheim lyfter och som är viktigt är eleverna informationssökningsprocess. En svår och ganska tung process. Det är svårt med informationssökning och kritiks värdering. Vi måsta ständigt underhålla elevernas förmåga att förhålla sig till alla informationsbärande medier både i bild och text, i nya och gamla medier.  Arbetet är ständigt pågående och ett viktigt uppdrag!

Av Jenny Bowman Lindell, Bibliotekarie på Olympiaskolan/Nicolaiskolan