Länktips

Nyanlända elever och andra som vill utveckla sitt språk och lärande

Sara Persson, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, bloggar om att undervisa nyanlända.

Multikultiskola

Tiia Ojala skriver en blogg om nyanlända, integration, svenska som andraspråk, alfabetisering, introduktionsgrupper, sfi, språkintroduktion och om multikulturellt Sverige och multikulturella klassrum.

Mötas SPSM – Om flerspråkighet och funktionsnedsättning i den mångkulturella skolan

Mötas är en temawebb som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet handlar om mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare.

Texterna lyfter områden som alla tillsammans utgör grunden för interkulturell pedagogik.

Ny i svenska skolan

På den här bloggen skriver Anna Kaya “om att undervisa nyanlända elever men även om språkutveckling och undervisning av flerspråkiga elever i stort. Och såklart om skolutveckling.”

Hülya – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning

Hülya Basaran arbetar med att utveckla verksamheten Välkomsten, en verksamhet som välkomnar alla nyanlända elever innan de börjar grundskolan i Trollhättans Stad.

Navets språkklass

Språkklassen är en del av Navets skola i Örebro och lärarna i Navets språkklass årskurs 7-9 skriver denna blogg.

Material för Svenska som andraspråk

Matematikböcker

Webbmatte

Matematik på flera språk – Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Digitala spåret

Studera svenska på internet.

Läslyftet

I läs- och skrivportalen hittar du Läslyftets fortbildningsmodell och moduler.