Länktips

Nyanlända elever och andra som vill utveckla sitt språk och lärande

Sara Persson, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, bloggar om att undervisa nyanlända.

Multikultiskola

Tiia Ojala skriver en blogg om nyanlända, integration, svenska som andraspråk, alfabetisering, introduktionsgrupper, sfi, språkintroduktion och om multikulturellt Sverige och multikulturella klassrum.

Ny i svenska skolan

På den här bloggen skriver Anna Kaya “om att undervisa nyanlända elever men även om språkutveckling och undervisning av flerspråkiga elever i stort. Och såklart om skolutveckling.”

Hülya – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning

Hülya Basaran arbetar med att utveckla verksamheten Välkomsten, en verksamhet som välkomnar alla nyanlända elever innan de börjar grundskolan i Trollhättans Stad.

Navets språkklass

Språkklassen är en del av Navets skola i Örebro och lärarna i Navets språkklass årskurs 7-9 skriver denna blogg.

Material för Svenska som andraspråk

Matematikböcker

Webbmatte

Matematik på flera språk – Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Digitala spåret

Studera svenska på internet.

Läslyftet

I läs- och skrivportalen hittar du Läslyftets fortbildningsmodell och moduler.