Testresultat som grund för planering

Jag är helt emot för mycket tester! Tester för testandets skull hoppas jag skolan har slutat med. Likaså tester som kategoriserar och nivågrupperar elever.

Däremot gillar jag testresultat som grund för planering. Mina elever i årskurs två har fått göra två av de tester de ska klara i slutet av maj redan nu. De har fått veta att testerna är alldeles för svåra och att jag bara vill veta vad de kan och inte kan för att jag ska kunna planera min undervisning. Testet har fler syften än så, till exempel ska de visa mig om någon eller några elever behöver särskilt stöd. Detta berättar jag inte. Testet jag har använt finns i boken ”Att förstå och använda tal” och är test 2. Läs mer om den här http://ncm.gu.se/handboken

Mina resultat på gruppnivå så här: 48 elever deltog.

mc2

De färgade siffrorna berättar hur många elever som hade rätt på varje fråga.  Så nu är min vårtermin färdigplanerad. Jag ska undervisa om (rött)

 1. siffrors värde (8 av 48 elever klarade den uppgiften)
 2. Dubbelt av talen mellan 10 och 20 (10/48 elever klarade den uppgiften)
 3. Att hitta på egna räknehändelser i både subtraktion (18/48) och addition (19/48).
 4. Addition med två termer större än 10 (14/48)

Däremot behöver jag inte undervisa så mycket om (grönt)

 1. Konkreta räknehändelser (47 resp 45/48)
 2. Identifiera vilket tal som är störst och minst (44/48)
 3. Enkla talföljder som ökar med 1 (40/48)

De uppgifter som har gula resultat kräver givetvis också undervisning. Här kanske jag kan använda det faktum att cirka hälften av eleverna eller fler kan uppgiften redan. Om jag lägger lite tid på att sätta samman grupper utifrån testresultaten och arbetar med liknande uppgifter kan eleverna som redan kan få vara experter och hjälpa de andra vidare. Flera av uppgifterna här är av en sådan art att jag misstänker att om uppgiften varit annorlunda formulerad hade de klarat den. De känner helt enkelt inte till vad de ska göra. Hjälper jag dem med metoden hjälper jag dem med innehållet och då är testet värdelöst. Alltså måste de övningsuppgifter jag planerar ha samma struktur som uppgifterna i testet för att jag ska komma åt deras kunskap om matematiken och inte om metoden.

Planeringen inför våren blir alltså följande:

 1. Fortsätta med veckans tal (vi har bara kommit till 12). Läs mer här: Lära för livet om Veckans tal Jag kommer att lägga mer krut på siffrornas värde och positionssystemet samt
 2. lägga in ett moment om dubbelt av varje tal mellan 10 och 20.
 3. Vi kommer att starta ett arbetsområde om räknehändelser. Formen vet jag inte så mycket om än, men det blir en tydlig struktur kring räknehändelser från genrepedagogiken. Vi kommer att arbeta med bild, ord och mattespråk. Vi kommer att läsa och analysera många olika räknehändelser och hitta expertord. Strukturen i mitt huvud just nu är att det finns två olika typer av räknehändelser. De som bara beskriver något och de som innehåller en händelse. Till exempel:
  1. Beskrivande: Lisa har en hund. Hunden har tre valpar. Hur många hundar har Lisa?
  2. Händelse: Två pojkar spelar fotboll. Tre andra pojkar frågar om de får vara med. Hur många blir de då?
 4. Arbeta med gruppuppgifter kring talföljder, uppgifter med flera steg att skapa tal med givna siffror.
 5. Fortsätta med huvudräkning i ett utökat talområde. Jag ska arbeta mer strukturerat kring olika huvudräkningsstrategier för att eleverna ska kunna använda talen på ett flexibelt och effektivt sätt. Jo Boaler pratar om detta

Det känns väldigt skönt att gå på jullov och ha grunderna till en plan klar för våren. Vi kommer givetvis att arbeta med fler saker! Hoppas du vill följa med på vår resa.

Här är mallen jag tänker använda för det fortsatta arbetet Veckanstalmall