The Wow factor – det tredimensionella klassrummet en väg för ökad förståelse?

Anne BamfordProfessor Anne Bamford är direktör för ett internationellt forskningsinstitut och ingår i den engelska utbildningskommissionen. Annes forskning är erkänd både nationellt och internationellt. I sin forskning har hon fokuserat på kreativitet, innovation, mångfald, jämlikhet och sociala effekter. Anne har varit delaktig i stora internationella konsekvens- och utvärderingsstudier ibland annat i Danmark, Nederländerna, Hong-Kong och Norge.

I föreläsningen på SETT presenterade Anne olika inlärningsmiljöer men fokuserade också på pedagogens roll. Hur du som pedagog frågar påverkar barnets lärandeprocesser. Att arbeta med ett lärandemiljö som kompletteras med lärandemiljöer i 3D har visat sig påverka barns lärande på olika sätt. De processar mer information snabbare, de kan ”multitasking”, är mer kreativa och har förbättrad kognitiv förmåga. Enligt Anne är testmiljöer inte naturliga lärandemiljöer.

Annes forskning visar på att över 80 % av barnen i undersökningsgrupperna har ökat sin förståelse när de fick arbeta i 3D miljöer.

Själv fick jag ta del av metoden i en monter på mässområdet. Det var en häftig upplevelse hur tredimensionella bilder förtydligade olika fenomen i människokroppen.

Dessa upplevelser har resulterat i att Pedagogiskt Center nu bjuder in samtliga rektorer till att dela upplevelsen. Tillsammans kommer vi att samtala om 3D är ett ytterligare verktyg för att öka Edvin och Esmeraldas möjligheter att nå högre målupplevelse i en kreativ och inkluderande lärmiljö.

Kanske kan vi även få ta del av Anne Bamford själv på hemmaplan i Helsingborg vecka 44. Något som vi arbetar vidare med!

/Gertrud Ek, chef för avdelningen för verksamhetsstöd och drift, Helsingborgs stad