Inspirerande lärmiljöer med hjälp av IKT och media

På LekMIT kan du läsa tips och idéer utifrån syftet att utveckla lärmiljön i förskola och förskoleklass med hjälp av IKT och media som verktyg.

Projektet LekMIT

Projektet LekMIT riktas mot förskola och förskoleklass i Piteås kommun. Exempelvis medverkar pedagogistor och mediepedagoger för att öka barnens lust till nyfikenhet och kreativa utforskande med media och IKT som verktyg. Utöver Tips och idéer finns inspiration om iPad och appar, dokumentation av de deltagande förskolornas projekt och så vidare.