Tips och övningar i informationssökning och källkritik

Söka, värdera och bearbeta information och på ett lättillgängligt sätt presentera materialet är en process som går igenom olika faser. Här är två resurser värda att titta närmre på.

I Umeå har Bibliotekarier och ämneslärare på gymnasiet arbetat fram en konkret webbresurs som kan underlätta arbetet med informationssökning och källkritik. Syftet med sidan är att hitta metoder för att öka elevers informationskompetens och du som lärare eller bibliotekarie får uppslag på hur du kan arbetet med detta. Använd det bästa från sidan eller varför inte hela sidan som ett stöd för dig och dina elever!

Info.koll hittar du här och passar bra att använda i grundskolans 7- 9 och på gymnasiet.

Infokoll på webben

Christina Löfving som flera kanske känner igen från Twitter som IT-mamman har gjort en lärarhandledning om källkritik med övningar som riktar sig till årskurs 3-6.

Hanledningen är ganska omfattande och Löfving har märkt upp övningarna i hanledningen efter vilken åldersgrupp de passar för. Använd materialet som en utgångspunkt och anpassa det efter dina elever.  Handledningen har Creative Commons-licens BY, NC, SA och är fritt att användas ickekommersiellt om licensreglerna följs.

/Jenny Bowman Lindell, skolbibliotekarie Olympia- och Nicolaiskolan