Tycho Braheskolan inspirerar till hållbarhetsarbete i Indien

Hittills har utbytet mellan Tycho Braheskolan och vårdutbildningen i nordvästra Indien resulterat i bland annat utbytesresor och ett indiskt gogreen hållbarhetsarbete. Dessutom har både lärare och elever tack vare samarbetet fått möjligheter till ovärderliga kontakter, fördjupningssamarbeten och upplevelser av nya kulturer.

Vård- och omsorgsprogrammet på Tycho Braheskolan i Helsingborg har sedan fyra år ett samarbete med en vårdutbildning i Nadiad i nordvästra Indien. Elever från vård och omsorgsprogrammet har vid två tillfällen besökt Dinsha Patel College of Nursing i Gujarat och vid ett tillfälle har den indiska skolan besökt Tycho Braheskolan.

Ullacarin Ericsson och Åse Bygren arbetar båda på vård- och omsorgsprogrammet och var i januari med på en planeringsresa tillsammans med rektor Annette Lilja.

Skolan i Indien tar efter Tycho Brahes hållbarhetsarbete

Vid tidigare besök i Indien har lärare och elever berättat om det hållbarhetsarbete som Tycho Braheskolan har och den indiska skolan har inspirerats till att starta ett eget sådant arbete. De har skaffat egna soptunnor med sopsortering till skolgården och de kallar arbetet med det hela för gogreen. Som en del av hållbarhetsarbetet fick de svenska lärarna vid planeringsresan vara med och plantera träd på skolgården.

Något som Dinsha Patel College of Nursing också har inspirerats av är den så kallade Framtidsjakten. En dag på hösten annordnas Framtidsjakten för alla i årskurs 1 på Tycho Braheskolan, Nicolaiskolan och Olympiaskolan. Det är en rolig tävling som fokuserar på hållbar utveckling. Varje klass får ett antal uppdrag som de ska lösa. Det kan vara att fotografera hållbar mat, ta reda på hur apoteket gör sig av med mediciner som är för gamla, författa en artikel som har med hållbarhet att göra, skriva en dikt eller en hållbarhets-låt.

Allt som händer under dagen har med hållbarhetstanken att göra.

– Vi uppmanar till ett hållbart tänk. Det är extra roligt att de i Indien har anammat detta eftersom tänket där ser så annorlunda ut, säger Ullacarin.

IMG_4648

Om att få möjligheten att resa till Indien

Adelina Ahmeti är en av de sex elever som var med på resan till Indien 2014. Hon berättar om hur hon under ett öppet hus fick höra berättelsen om hur några elever hade åkt till Indien. Utifrån en bra magkänsla för skolan och nyfikenhet kring bland annat utbytet med Indien valde Adelina Tycho Braheskolan.

Adelina berättar om att det var väldigt spännande att få ta del av den upplevelsen Indien-resan gett henne. Hon pratar om skillnader i de olika kulturerna och vilka olika möjligheter vi har och vad mycket vi kan lära av varandra.

– Jag tänker fortfarande mycket på hur de har det och på hur vi har det, säger hon.

Adelina berättar också att hon fortfarande har kontakt på Facebook med alla de tjejerna hon träffade på skolan. Där skriver de ibland till varandra och berättar om hur de har det och vad de gör.

Ullacarin och Åse håller båda med om att det är de olika kulturerna som är en stor del av upplevelsen med utbytet. Under besöket i Indien fick eleverna dansundervisning och yogalektion. När Dinsha Patel College i sin tur var på besök i Sverige fick de dansa folkdans med ett folkdanslag. Något som både var roligt att visa upp som svensk kultur och något som visade sig särskilt minnesvärt för besökarna.

– Vi åker inte dit för att berätta hur bra vi har det i Sverige. Det handlar om att det är ett utbyte där vi lär oss väldigt mycket av varandra, säger Ullacarin.

Vidare berättar hon om hur sjuksköterskans och undersköterskans roll i Indien är något man är väldigt stolt över och att det är ett nobelt yrke.

Adelina tog studenten 2014 och började i januari 2015 på sjuksköterskeprogrammet. Hon saknar tiden på Tycho Braheskolan mycket och säger:

– Var jag än går så pratar jag om hur bra jag hade det här och hur mycket jag har lärt mig på skolan!

Fördjupningsarbeten och utbyte för alla

Just nu arbetar eleverna på Tycho Braheskolan på sitt håll och eleverna på Dinsha Patel College of Nursing på sitt. Inför det som förhoppningsvis blir ett fortsatt utbyte förbereder de alla sig med information om sjukdomar och sådant som man inom landets egna sjukvård arbetar extra mycket med.

För de svenska eleverna handlar det exempelvis om olika vaccinationsprogram och sjukdomar som stroke och rehab. Medan elever och lärare i Indien fokuserar på malaria, rabies, HIV och trafikolyckor.

Planen är att den indiska skolan ska kunna besöka Tycho Braheskolan någon gång i september och återresa till Indien ska ske i januari 2016. Då vill man att elever och lärare ska blandas och berätta om sina arbeten i olika gruppredovisningar.

Ullacarin och Åse menar båda att utbytet med Indien är något som alla elever på programmet har nytta av. De i årskurs 3 som arbetar med fördjupningsarbeten just nu har exempelvis kontakt med lärare i Indien och tankarna och parallellerna till det andra landet finns på många sätt med hela tiden i skolarbetet.

– Om det inte skulle bli ett utbyte tror vi att kontakten kommer fortsätta ändå, men vi hoppas så klart och tror på att utbytet kommer få fortsätta, säger både Ullacarin och Åse. 

Läs mer om resan till Indien 2014 på Tycho Braheskolans hemsida