UR på turné – Det handlar om dig!

Marwa föreläser för gymnasieelever

Just nu besöker UR drygt ett tiotal städer i Sverige med utgångspunkt ur den nya serien Det handlar om dig. Det handlar om dig är en programserie som riktar sig till gymnasieelever. Serien vill lyfta fram att alla har ett ansvar i arbetet med mobbing. Ingen, varken som vuxen eller elev kan säga “det här är inte mitt ansvar”.

Under förra veckan fick tre skolor i Helsingborg besök. Totalt fick 300 elever från Rönnowska skolan, Nicolaiskolan och Filbornaskolan delta.

Med på turnén är Svenska hjältars ungdomshjälte 2014 Marwa Karim, 20 år, som själv blivit mobbad under stor del av sin skolgång. UR vill bli bättre på att nå ungdomarna, som ju är seriens målgrupp. Turnén blev ett sätt att få träffa målgruppen direkt, visa filmklipp ur serien och samtidigt prata om mobbing. Intresset bland skolor runt om i Sverige har visat sig stort.

– Det är kul att prata inför eleverna. Just här i Helsingborg var det kul för att det var många som hade sett programmet. Då blir man glad för då vet man att de är engagerade och vet att de vill påverka, säger Marwa.

Carl Sahlin arbetar som pedagog på UR och menar att den som ser att något pågår kan alltid välja. Det kan vara att agera, kontakta en vuxen, stå bredvid och heja på eller välja att inte göra någonting.
– Vad jag än väljer så har jag gjort ett medvetet val och då har jag en roll. Så mycket av arbetet handlar om att våga stärka eleverna i att säga nej, säger han.

Marwa själv hade bara en lärare under hela sin skolgång som stöttade henne, bland annat genom att arbeta aktivt med mobbning. De andra brydde sig inte.
– Jag tycker det är så pass allvarligt att folk tar livet av sig. Och jag tror att det är på grund av att vi inte vågar prata om det, säger Marwa.

Marwa är själv med i ett avsnitt av Det handlar om dig och även i Morgans mission i SVT.

Vad skulle du vilja säga till lärare som arbetar i skolan?

– Jag skulle säga att de ska våga prata mer om mobbing och se till så att det finns tid till att arbeta med det i skolan. Så att eleverna kan få tid att känna att de kan påverka.

Hon tycker att eleverna ska involveras i arbetet, för då märker de att de kan göra skillnad.
– Skolan handlar om mer än att lära sig matte eller svenska. Det här är en del av vårt liv, en del av samhället.

Under föreläsningarna säger Marwa att eleverna mest lyssnar och inte vågar säga så mycket.
– Man kanske har någonting på hjärtat som man inte vågar säga i grupp, men idag var det ovanligt många som kom fram på slutet och ställde frågor och berättade om sina egna erfarenheter, säger Marwa.