Utbildning i processledning – föreläsningar och dokument

I sju föreläsningar med Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez kan du lära dig mer om att leda processer för att utveckla din verksamhet. Föreläsningarna spelades in under en utbildning i processledning under 2015-2016.

FoU Skola genomförde i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg en utbildning i processledning med start i januari 2015 och avslutning i januari 2016. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt, men även doktorander i utbildningsvetenskap har möjlighet att delta. Avsikten är att utveckla en fördjupad kunskap inom temaområdet och en beredskap att leda och handleda andra.

Nedan finns utbildningens föreläsningar samlade i en spellista. Du kan också ladda ner presentationsmaterial till varje enskild föreläsning.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez.

Presentationsmaterial till varje utbildningstillfälle