Utbildningsforum för fritidspedagoger

För en tid sedan anordnades ett utbildningsforum för Landskrona stads fritidspedagoger. Tanken bakom detta är fritidspedagogerna själv tillsammans med samordnande rektor Peter Andersson. Att satsa på fritidspedagogerna är ett av stadens fokusområde under året samtidigt som fritidspedagogerna själv kände ett behov av att lära känna varandra och öka det kollegiala lärandet mellan enheterna.

Dagen började med en gemensam föreläsning om kvalitetsgranskning på fritidshem. Därefter erbjöds olika workshops / miniföreläsningar där fritidspedagogerna själv stod som aktörer. Glumslövs fritidshem delade t.ex. med sig till sina kollegor om hur de arbetar med det digitala verktyget Kahoot samt vikten av de pedagogiska planeringarna.

Dagen var oerhört uppskattat hos fritidspedagogerna och de hoppas att detta blir en årlig tradition.