Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter

I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov.

Amnesty i skolan – Skolmaterial

Lektionsmaterialet är uppdelat på olika lektionsteman och till varje tema finns övningar, filmer, texter och annat material att ladda ner.

  1. Yttrandefrihet
  2. Flyktingar och migration
  3. Mänskliga rättigheter

Materialet är anpassat efter ämnesplanerna i

  • samhällskunskap
  • historia
  • svenska
  • medier, samhälle och kommunikation.