Ute är inne – konferens i Helsingborg

Den 30-31 augusti 2022 genomförs konferensen Ute är inne i Helsingborg. Det är sjunde gången konferensen går av stapeln och har tidigare genomförts med mellan 400 och 1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med!

Konferensen vänder sig till dig som:

  • är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och  elevhälsa.
  • arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer.
  • är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.