Utställning kring Earth day

Allt började som en tanke hos Pernilla Thomsen och Vildana Basic på Dammhagsskolan i Landskrona. Earth day skulle uppmärksammas i kommunen och då föddes Pernillas och Vildanas sin idé.

Kort därefter bjöd de in alla förskoleklasser att delta i en utställning med temat Earth day. Varje klass skulle skapa något inom temat hållbar utveckling. Varje klass/skola fick själv tolka uppdraget från sitt eget perspektiv men alla måste grunda uppdraget på att uppmärksamma eleverna om hur viktigt det är att vi ska värna om vår miljö och vår fantastiska jord.

Genom att återanvända saker vi hittar eller har i vår närhet skapar vi ett kretslopp inom återanvändning. Bara genom att ta vara på tidningar, äggkartonger, toalettrullar, mjölk/juicekartonger  kan man skapa spännande saker och på så sätt kan man visa eleverna att man inte måste köpa nya saker utan att man kan återanvända det man redan har och de kostar inget.

Utställningen som förskoleklasserna gjort finns nu i caféet på Landskrona museum och kommer att finnas där till och med den 17 maj 2015.

Gör er gärna ett ärende dit.