Utvärdering – en termin med Matematiklyftet

En utvärdering i form av en enkät har genomförts efter att ha arbetat med Matematiklyftet under en termin. De deltagande lärarna har under denna tid genomfört modulen Taluppfattning. 75% av deltagarna har besvarat enkäten.

Utvärderingen har visat att 92% (av de som besvarat enkäten) anser att det de främst har tagit med sig i sin undervisning från Matematiklyftet är ett varierat arbetssätt där man växlar mellan enskilt-, par- och helklassarbete (EPA som kallas även för Think- Pair- Share metoden).

Den effekt som matematiklärarna förväntar sig att Matematiklyftet ger deras undervisning är a) djupare förståelse av matematiken för eleverna (44%) samt b) fler verktyg som lärarna kan använda i undervisningen (45%).

Det matematiklärarna vill gärna arbeta mer med men känner att de behöver stöd är a) tolkningen och tillämpningen av kunskapskraven (54%), b) kopplingen mellan läroplan och aktiviteter i klassrummet (20%) samt c) aktiveringen av eleverna som resurser för varandra (26%).

Andra tankar om Matematiklyftet som har framförts är följande:

  • Inspirerande
  • Tidsbrist
  • Meningsfullt
  • Bra med kollegialt lärande
  • Arbetsbelastning
  • Önskemål/behov av en fortsättning
  • Bättre överensstämmelse mellan innehåll i aktiviteter och lokal planering

/Andreia