Utveckling och analys

Föreläsning kring utvecklingsarbetets faser, förändring och motstånd samt analysverktyg för utvecklingsarbete. 

Förändringar tar tid. När det gäller skolutveckling visar forskningen på tre faser (Blossing, 2003):

  • Initiering (1-2 år)
  • Implementering (3-5 år)
  • Institutionalisering (6-8 år)

De olika faserna tar olika lång tid och påverkas av olika faktorer.

Idag pratar man också om spridning som en fjärde parallell fas där man medvetandegör och formulerar det arbete man gör så att det kan spridas till och förstås av andra.

I varje förändringsprocess finns informella och formella arenor mellan vilka det krävs en samverkan.

Kartlägg förbättringshistoriken och gör en verklighetsnära handlingsplan

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 5: Utveckling och analys (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • underlag för kartläggning av förskolans/skolans förbättringshistoria (Blossing, 2003)
  • underlag för en verklighetsnära handlingsplan och mervärdesanalys
  • Övning: Reflektera över din verksamhet i förhållande till GROW och SMART:a mål

Föreläsningen är den femte i kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez