Våga dela med dig och synas på nätet

Joakim Jardenberg

Den 28 oktober föreläser Helsingborgs stads internetchef Joakim Jardenberg på SETT SYD.  Jocke engagerar och inspirerar med varmt hjärta och stor kunskap. Har du inte lyssnat till honom innan, missa inte chansen att lyssna på honom på SETT SYD. Då fokuserar han på skolans roll i den ständigt pågående digitaliseringen:

”Samhällsutvecklingen och digitaliseringen ställer nya frågor till vår lärarroll och ger oss nya arenor för professionsutveckling.
Vilka kompetenser behöver jag som pedagog om jag utveckla barns och elevers digitala kompetens? Hur förhåller jag mig till elever, föräldrar och kollegor i sociala medier? Finns det etiska överväganden kring integritet och öppenhet jag behöver fundera över? Kan jag överhuvudtaget välja att ställa mig utanför?”

/Projektgruppen för SETT SYD och #HbgSkola genom Linda Gustafsson