Välkommen till framtiden!

Man lär så länge man har elever. Har du hört den förut? För visst är det så, varje gång man kliver in i klassrummet så är det alltid något nytt man lär sig. Något man inte visste innan eller något som man helt plötsligt ser ur ett helt annat perspektiv.

Efter att ha lyssnat på Helen Timperley så fick detta uttryck en ny innebörd för mig. Det är sant att man lär tillsammans med eleverna, men vi måste också lära för att kunna lära vidare!

Vi står inför en kunskapsrevolution. Att vi nu har tillgång till all världens kunskap genom ett enkelt sök i mobilen öppnar upp för oanade möjligheter, men givetvis även svårigheter och utmaningar, framförallt för oss pedagoger. Vi måste vara förberedda på att när vi lyfter in datorer i undervisningen, och nej, jag pratar inte om ordbehandlingsprogram, utan när vi verkligen använder IKT i undervisningen, ja då öppnar vi upp Pandoras ask. Bara genom kunskap och fortbildning kan vi lära oss att nyttja dessa verktyg så att de används för att stötta, utveckla, främja och ta våra elevers kunskapsutveckling mot nya höjder!

Att köpa in Chromebooks till en skola gör varken till eller från, om inte jag som lärare funderar över hur detta verktyg ska kunna användas för att möta just mina elevers behov. Vilken typ av elever har jag? Vad behöver jag som lärare utveckla för att bäst kunna stötta mina elevers behov? Hur ser min undervisning ut? Hur kan jag använda IKT, inte för att ersätta en textbok, utan för att tänka helt nytt. Tänka större!

V. 44 bjuder Helsingborgs stad in till fortbildning med över 300 föreläsningar, seminarier och workshops, allt för att främja användandet av teknik i undervisningen. En möjlighet till utbildning helt i linje med Helen Timperleys tankar om det professionella lärandets inneboende kraft! Här får du möjlighet att välja mellan föreläsningar som kan bidra, inte bara till din, utan även till dina elevers ökade kunskap.

Allt från GAFE, till flippat klassrum, gamification, 3D Classroom, Webbstjärnan, eTwinning och mycket, mycket mer. Jag vet av egen erfarenhet att när jag får möjlighet att välja på fortbildningar så väljer jag i första hand sådant som intresserar mig. Som jag tycker verkar vara spännande att lära mig. Men testa att flippa fokus. Utgå i första hand från vad dina elever behöver för att kunna utvecklas. Fundera kring hur du kan anpassa metoder, förändra din undervisning, för att möta varje elevs behov i klassrummet. För att kunna göra dessa förändringar, vad behöver du lära dig då? Av vem? I Helsingborg står ett smörgåsbord uppdukat – se till att du äter av nya rätter som du inte smakat tidigare. Våga testa och pröva dig fram – först när du testar nya vägar får du resultat i klassrummet du aldrig tidigare fått, det kan jag lova ☺

Klassrum Fröken Flipp

Man lär så länge man har elever. Vi lär och utvecklas tillsammans, just för att kunna möta framtiden tillsammans med eleverna! För framtiden börjar här. Och nu.

Välkommen!

Text och foto: Lotta Karlsson, @FrokenFlipp.
Östergårdsskolan i Halmstad – SO och engelska.
https://mittflippadeklassrum.wordpress.com/