Välkommen till mitt klassrum!

”Susanne Jönsson kommer tillbaka till oss och kommer att ha fokus på matte-språk/genre-IKT. Med Susannes tjänst skapar vi förutsättningar för halvklasser i 1-3. Välkommen Susanne!”

Så här skrev rektor om mig och höstens organisation. Vilken fantastiskt möjlighet detta är för mig att få göra det jag brinner för och har ägnat mig åt att utveckla. Självklart är målet att eleverna ska lyckas nå nya kunskaper genom utmaningar, att jag ska stimulera deras nyfikenhet och lust att lära samt deras utveckling till bra människor och demokratiska medkännande medborgare.

Hur ska detta gå till då? Jo, jag ska ta in halva  klass A och halva klass B till mig och därigenom möjliggöra för klasslärarna att undervisa i halvklass. Hos mig ska de arbeta med genrepedagogik och matematik i språkutvecklande, utmanande former. Ledorden är matematiskt, tillsammans, konkret, utmanande och modernt med språket som grund. På dörren finns skylten som anslår tonen

IMG_7096Bilden har jag hittat på Twitter, via Fröken Flipp men vet inte vem som skapat den. Hör av er om ni vet vem som ligger bakom den. Texten är min och Fröken Flipps.

Hela lärmiljön ska andas av detta och det är det jag kommer att ägna mig åt under veckan som kommer. Vilken inredning, möblering och organisation i klassrummet stödjer detta? Vi ska kunna arbeta tillsammans med konkret material, med digitala verktyg, få lugn nog att tänka och plats nog att flytta runt på olika platser för olika ändamål.

Många olika sätt att sitta ska det finnas, stolarna är vändbara och flexar lite i sitsen för att man faktiskt inte ska sitta still utan alltid ha möjlighet att röra sig. Runda bord är en självklarhet för att vi ska kunna samarbeta och ha gott om plats för konkret material. 4 stolar och 2 pallar får plats kring varje bord. Väljer man att stå kan det vara upp till 8-9 barn i arbete kring ett bord. Flexibelt!

Det ska vara mycket färg, till exempel är det 2 gröna, 2 röda, 2 blå och 2 gula pallar. Det finns också en tanke med det, borden har olika namn efter pallarnas färg. På min skola arbetar eleverna i basgrupper och då kan varje basgrupp ha sitt eget bor och sin egen färg. Helst skulle jag vilja att även deras räknehäften stödde denna struktur. Räknehäften? Jo, faktiskt ska vi ha A4-häften i mitt klassrum även om det kommer att vara mycket konkret och digitalt arbete. Räknehäftena ska vara en dag- och tankebok där det skrivs reflekterande texter om lärande, både gemensamma och enskilda. Mer om det kommer. Mallar och stödstrukturer är under arbete. Sittpuffar, sittsäckar, matta, gardin allt är mönstrat och inbjuder (i alla fall i mina ögon) till att sitta skönt och läsa, tänka, skriva eller samtala.

Sist men inte minst uppfyller jag en dröm. Jag har köpt in stora, härliga byggdelar som vi ska använda för att lära oss namnen på de tredimensionella kropparna. Rätblock, prisma, kant, sida, mantelyta och volym – det är alla matematiska och svåra ord som eleverna inte stöter på så ofta och därför behöver träna på mera.

En rund matta med klockan har jag hittat och den ska omges av tre bänkar där vi kan ha genomgångar eller man till och med kan ligga ner och arbeta. De kan också användas för att mäta, stapla och bygga, eller ja, fler idéer kommer säkert från eleverna.

Ritningen är inte skalenlig men kanske den kan ge en uppfattning om vad du kommer att möta när du hälsar på hos mig! Välkommen ini mitt klassrum! Här lär vi tillsammans! Konkret, digitalt, utmanande och modernt med språket som grund!

Tack Ann Ulfves från Skapaskolan för ett långt och härligt inspirerande samtal under #afkAlmedalen i somras! Du känner igen idéerna!