Värdegrundsarbete och anti-mobbning i ämnet engelska som tema

Ny termin och nya idéer. I mitt förra blogginlägg berättade jag om deckartemat i svenska. Den här gången tänkte jag ge lektionstips i ämnet engelska. Just nu jobbar jag med anti-mobbning baserat på Dan Olweus och värdegrundsarbete. Målet för lektionerna är inte bara att lära eleverna att fungera med andra utan även få kunskap om vanliga ord och begrepp gällande mobbning. Mobbning är alltid aktuellt och viktigt att befästa de kunskaper eleverna har om detta sedan tidigare. Det är även viktigt att göra dem medvetna om att det är ett samhällsproblem som varje enskild individ kan påverka genom att fundera över sitt eget beteende i olika situationer. Skolans uppdrag är att lära eleverna att acceptera att vi är olika, vara toleranta mot varandra och alla människor har lika värde.

Jag har delat in arbetsområdet i fyra olika delar. Den första delen handlar om att eleverna ska sätta sig in i den mobbades situation samt ur mobbarens perspektiv och kunna klä sina tankar i ord.  Del två handlar om klassrumspostrar som baseras på värdegrundsfrågor och färdigheter som jag själv har skapat. Del tre handlar om faror på nätet. I samband med diskussionen ska de jobba med en film som heter “Trust”. Den streamas genom SLI (Trust – SLI). Eleverna får först ett dokument som förbereder dem inför filmen som baserar sig på deras egna tankar och erfarenheter kring potentiella faror med chatt och bilder på nätet. Därefter bearbetas filmen på djupet. Detta görs helt och hållet på engelska. Anpassningar finns till de som är i behov av särskilt stöd men alla tar aktivt del av allt lektionsinnehåll, men efter sina egna förutsättningar. Del fyra är en redovisning av hela projektet. Eleverna jobbar i grupp och presenterar vad de har lärt sig i värdegrundsarbetet.


Del ett  Bullying at School - OlweusDan Olweus

Eleverna har inne i Google Classroom fått dokument som de
ska jobba med. Det är baserat på Dan Olweus bok “Mobbning i skolan”.  Den svåraste och största delen är dokumentet “Att vara ett mobboffer”.
Läs här. I dokumentet får eleverna viktiga ord och begrepp som tränas aktivt, dels genom diskussioner och dels genom egna reflektioner i deras delade dokument. Det som också är nytt för eleverna är att kunna förstå och hantera fotnötter. De fortsätter med dokument två som belyser mobbarens perspektiv med samma upplägg som den förra. Läs här.  


Classroom rule 1 Classroom rule 2 Classroom rule 3 Classroom rule 4 Classroom rule 5

Del två

Jag har skapat fem klassrumspostrar som bygger på värdegrund och olika färdigheter  kan man behöva någon gång i livet.  Vi pratar om människors olikheter men även om förståelse för diagnoser och avvikande beteenden. Nedan presenteras fem klassrumspostrar  (klicka på tumnaglarna för att se klassrumspostrarna större) som jag använder som diskussionsunderlag. Jag testade detta i årskurs nio och det blev många intressanta diskussioner.


Del tre

Filmen “Trust” ska eleverna få se.  Den handlar om chatt, lägga upp bilder, träffa kompisar på nätet och i verkliga livet, utge sig för att vara någon annan, svek från vänner, faror på internet m.m. Filmen kommer att streamas från SLI.se här. Logga in med ditt konto för att se filmen med svensk text. Aktuellt ämne att diskutera med eleverna. Inne i Google Classroom har eleverna fått arbetsblad i anslutning till filmen. Arbetsbladen är indelade i tre delar; innan filmen, under filmen och efter filmen. Anledningen till detta är för att eleverna ska vara aktiva under hela processen och bli medvetna om farorna på internet samt ta ställning till värdegrundsfrågor.


Del fyra

Redovisning i grupp (tre – fem). Baserat på vad de har lärt sig om offer, mobbare, klassrumspostrar, diagnoser, nätmobbning/grooming. Redovisningen får högst vara i tre minuter. Eleverna delar även ett gruppdokument under hela processen där det tydligt framgår vem som gör vad och hur de tänker runt sitt arbete. De ska ta ställning till de fyra didaktiska frågorna: vad, hur, vem och varför. Nedan följer några exempel på appar och online-tjänster som eleverna kan använda för att skapa redovisningspresentationerna av deras arbete.

 Powtoon PowToon (http://www.powtoon.com/account/login/)
 Puppetpals2 Puppet Pals2 (iPad)
Moovly Moovly (https://www.moovly.com/en/login)
Animaker Animaker (https://www.animaker.com/login)
 Google Presentation Google Presentations
 iMovie Skapa kortfilm om anti-mobbning i iMovie (högst 3 minuter i iPad)
 Wideo Wideo (https://wideo.co/en/login )

Besök gärna LärarinnanGöransson om ni vill läsa mer om  vad jag gör på engelskan.

Camilla Göransson

@camigoransson