Veckans tal ett arbete från höstlov till jul i årskurs 2

För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal. Jag har inspirerats av genrepedagogik, Grej Of The Day och Dagens tal (i Att förstå och använda tal , McIntosh).  I två veckor har vi arbetat med talet 11.

Hoppas mitt arbete kan inspirera ditt arbete!

Bakgrund:

Erfarenheten har lärt mig att för mina elever med andraspråksbakgrund har extra svårt för talen mellan tio och tjugo. Anledningarna är flera, den största är att de strider mot nomenklaturen, namngivningsreglerna, vi har för tal. De borde heta tioett, tiotvå och så vidare i stället för elva, tolv… Dessutom har många elever arabisktalande bakgrund och de första tvåsiffriga tal de möter, redan innan de är helt säkra på läsriktningen, är dessa.

Utvärdering:

För att säkert veta om min undervisning har önskad effekt vill jag göra ett gemensamt förtest. Jag väljer att använda Skolverkets diagnosmaterial AG2, grundläggande aritmetik i talområdet 10-20. Talet tretton används som modell genom hela texten. Elevernas arbete med talet 11 visas.

Förmågor:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Algebra

  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Kunskapsmål:

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Språkmål:

Namnen för talen 10-20
Hur de skrivs på mattespråket
Att kunna förklara och visa likhetstecknets korrekta  användning

1 Konkreta upplevelser och

2 Språkbyggande arbete

Vi har räknat massor av  makaroner och löv före lovet så alla elevers har provat på att organisera räknandet på basen 10.

Presentation av talet 11

Varje elev ska få göra en egen personlig fyrfältare som eleverna skapar av bilder för varje tal. Vi använder min egen modell av NCM:s tanketavla: föremål, representation, anekdot och tal.
pizza1

autoland

Dessa 4 digitala bilder blir ett collage i valfri app, t ex InstaCollage.  En digital fotobok i som kopplas till elevernas digitala IUP. På bloggen kommer några fyrfältare upp av varje tal. Alla elever ska få minst flera men inte alla publicerade. Se fler på http://arbetslagvit.se

3 Skriva text gemensam modelltext om dagens tal

”Talet tretton består av ett tiotal och tre ental. Det skrivs 13. Trean i 13 betyder tre ental och ettan i 13 betyder 1 tiotal. Tiotal är tio gånger mer än ental. Tiotalet står alltid före entalen.”

Gemensamt skrivande kring talen 11, 12 och 13 sedan påbörjas enskilt skrivande. Allt skrivs på siten.

Fylla i lucktext. (http://arbetslagvit.se/?p=306)

Kontrollera mot den rätta texten.

Första rätta texten gömde jag i ett skåp så fick eleverna lite minnesträning på vägen!

Rätta.

4 Generalisera, tillämpa

Träna på alla kombinationer av veckans tal (addition och subtraktion) i en egen, på förhand uppgjord tabell (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J559x9Zx_JhlEWQUKLspnZemySFz7JtagmIOrabZ5LM/edit?usp=sharing delas med eleverna  i google classroom) Uppgiften lämnas in när alla tal är klara.

Göra dagens orm av alla kombinationer vi kommit på som är lika med dagens tal. Dessa samlar vi på tavlan på morgonen. De fotograferas. Alla kombinationer kommer med på ormen som gör av en kvittorulle. Ormen rullas ut eller in på en film och kommer upp på bloggen. På nationella proven kommer alltid uppgifter där likheterna ska balanseras och det behöver eleverna träna mycket på. Efter som filmernas sparas på bloggen kan vi återvända till dem om ett år när vi förbereder oss för NP.

Eleverna får flera gånger under veckan samla alla additioner, subtraktioner och multiplikationer som kan bli 11 på miniwhiteboarden.

Samtidigt som detta pågår ska eleverna arbeta enskilt med både färdighetsträning som vi gör i NOMP och benämnda uppgifter som vi lärare skapar i Elevspel. Situationer och ord hämtar vi från arbetet med SO och NO.  Till exempel om vi arbetar med kompost i NO – då handlar de benämnda uppgifterna om detta.

När vi börjar med talet 12 på måndag kommer vi även att använda en uppgift från mattelyftet, att hitta många olika sätt att få 12 ben. Till sitt förfogande har eleverna personer med två ben, pallar med tre ben, hästar med fyra ben och myror med sex ben. Det ska bli väldigt roligt att se hur det går.  Följ oss här: http://arbetslagvit.se/?cat=18