Vi vågar! – om att dela med sig på SETT

Vår största vinst med att åka 54 pedagoger och skolledare till SETT2015 var den stora gemenskapen och det erfarenhetsutbyte över gränserna som skedde, säger Per Pennegård, skolutvecklare inom Ängelholms kommun.

I och med att vi hade representanter från alla led fick vi diskussioner om undervisning och lärande från förskola till gymnasiet. Vi fick också lyssna på många intressanta föreläsningar med mer fokus på förhållningssätt och helhetssyn än på de digitala verktygen i sig själv.

Ängelholms kommun valde att visa upp sin verksamhet på SETT Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mässan besöks av drygt 10 000 besökare under tre dagar. Tanken med att åka till SETT var att öka det kollegiala lärandet, stärka dela-kulturen, få inspiration, knyta kontakter och inte mist få visa upp vad som händer i Ängelholms kommun.

MIngel i Ängelholms monter på SETT

Kriteriet att få följa med till SETT var att man på plats skulle köra en miniföreläsning i montern. Alla rektorsområden tilldelades ett visst antal platser beräknat på antalet anställda. Temat för miniföreläsningarna var den IKT-satsning om gjorts inom Ängelholms kommun. Deltagarna delades upp i olika grupperingar med olika skolformer blandat.

Föreläsningarna handlade om allt från ASL till olika digitala verktyg som stöd i undervisningen. Man kan ta del av presentationsunderlagen på bloggen En dator per elev.

Filmen om Ängelholm på SETT 2015

Två veckor efter SETT träffades alla som var med på resan för ett gemensamt reflektionstillfälle där man bland annat fick skriva vilken av inspirationsföreläsningarna som hade påverkat en mest. Nedan finns en del av dessa i en sammanställning med kommentarer, föreläsare och länkar till deras verksamhet.
Ängelholms SETT-favoriter med kommentarer och länkar (pdf)

/Göran Söderlund, IKT-pedagog