Äga sitt lärande

Hur kan vi få elever att äga sitt lärande? Med hjälp av lärloggar och lärandematriser kan vi få eleverna att bli mer medvetna om sitt lärande. Eleverna får stöd i att reflektera kring sin egen inlärning och vi som pedagoger får syn på vad eleverna behöver utveckla vidare för att uppnå måluppfyllelse.

Sandra Petrusic och Marie Nilsson, förstelärare åk 7-9 på Wieselgrenskolan deltar den 6 september i BfL Lärandekonferens i Helsingborg med sin föreläsning Äga sitt lärande.

Delar av konferensen kommer LIVE-sändas på Pedagogiskt centers facebooksida

Fem snabba om att äga sitt lärande

Sandra Petrusic och Marie Nilsson

Vad tänker ni på när ni hör begreppet BfL? Vi tänker på tydliga mål som hjälper eleven att veta vad som förväntas. Bedömningen är ett lärandeverktyg för att hjälpa eleven lyckas inte ett verktyg för att göra eleven medveten om sina svårigheter eller tillkortakommanden.

Kan ni beskriva kort vad er föreläsning på lärandekonferensen BfL handlar om? Vår föreläsning handlar om att träna elever i att reflektera kring och äga sin inlärning. Att kunna identifiera och använda sina styrkor och överbrygga sina svårigheter.

Varför har ni valt detta ämne? På vilket sätt tror ni att just detta kan hjälpa andra lärare? Vi valde detta ämne för att vi under föregående läsår arbetat aktivt och utvecklat vårt arbete med lärloggar. Vi har upplevt att detta har hjälpt eleverna att komma vidare och bli medvetna om hur de lär sig.

Vi behöver dela med oss av olika metoder och tipsa varandra för att hjälpa och/eller inspirera.

När har ni som mest roligt i klassrummet? Vi har som mest roligt när vi ser att eleverna lyckas och att de märker att hårt arbete lönar sig.

Har ni ett bra lästips inom området? Lärmatriser av Johan Ahlm. I denna boken får man bakgrund till varför lärloggar kan hjälpa elever men också exempel på frågor att ställa.