Bidra till Pedagogsajten

Att skriva ett inlägg eller blogga på Pedagogsajten är inte krångligt. Det är bara att skicka text och bilder till oss på redaktionen så hjälper vi dig att publicera.

I ett inlägg på Pedagogsajten kan du berätta om dina upplevelser, tankar och reflektioner, samt publicera bilder och filmer. Pedagogsajten är en plats för en plats för inspiration, delakultur och kollegialt lärande för dig som pedagog. Läs mer om Pedagogsajten här.

Innan vi publicerar din text vill vi att du godkänner våra riktlinjer för dig som bidrar, samt att du informerar din närmsta chef.

Skicka texten till pedagogsajten@familjenhelsingborg.se.

Vad ska det vara för innehåll i mitt inlägg?

Det du skriver ska ha en tydlig koppling till ditt arbete som pedagog med målgruppen pedagoger, kollegor och andra som är intresserade av skola.

Läsare och besökare brukar uppskatta konkreta tips och lärresurser kopplade till dina inlägg. Det kan vara tips på lektionsupplägg, digitala verktyg, webbresurser, flippfilmer med mera.

Det är inte en plats för skolarbete tillsammans med dina elever. Inte heller en plats för föräldrainformation. Fackliga frågor hänvisar vi till andra forum som är avsedda för det. Här kan du få tips för ett bra inlägg.

Jag vill skriva regelbundet

Om du vill skriva regelbundet är det bara att kontakta någon av oss på redaktionen och berätta lite om dig själv och vad du vill skriva om. Vi hjälper dig att komma igång, sedan sköter du allt på egen hand.

Vem får bidra på Pedagogsajten?

Pedagogisk personal inom Familjen Helsingborg i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning, i kommunal verksamhet, som följer vår riktlinjer får alla lov att bidra med texter till Pedagogsajten.

Pedagogsajten är ingen bloggportal, redaktionen har rätt att agera mot innehåll som inte anses lämpligt att publicera. Vi strävar dock efter att ha högt i tak och agerar endast vid behov!

Har du frågor? Kontakta redaktionen.
pedagogsajten@familjenhelsingborg.se