Om Pedagogsajten

Pedagogsajten är inspiration och resurser för och av dig som pedagog. Allt innehåll på Pedagogsajten är skapat av en redaktion tillsammans med yrkesverksamma pedagoger, skolledare, forskare och utvecklingsledare från verksamheter i Familjen Helsingborgs 11 kommuner.

I våra kommuner finns totalt cirka 6 500 pedagoger anställda inom kommunal skolverksamhet. Därtill kommer skolledare och all annan personal inom skola och utbildning och alla har möjlighet att dela med sig på sajten.

Du kan skicka in en egen berättelse, pedagogiska tips eller förslag på innehåll.

Syfte

Syftet med Pedagogsajten är att:

 • inspirera personal i pedagogisk verksamhet, pedagoger, lärare och skolledare att utvecklas i sitt arbete
 • underlätta planeringsarbetet för lärare genom att samla idéer och praktiska exempel
 • sprida pedagogiska exempel och reflektioner från alla skolformer i regionen och på så sätt bidra till att bygga upp kollektiv kunskap
 • synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland våra pedagoger.

Mål och vision

Målet är att all pedagogisk personal i kommunala förskolor och skolor i Familjen Helsingborg känner till Pedagogsajten och dess syfte.

Visionen är att Pedagogsajten fungerar som en naturlig plats för delakultur och kollegialt lärande för pedagogisk personal i Familjen Helsingborg, samt att alla kommuner bidrar med innehåll i någon form.

Så här organiserar vi arbetet med Pedagogsajten Familjen Helsingborg (pdf)

Följ Pedagogsajten på Facebook


Om Familjen Helsingborg

Vision

År 2035 ska Familjen Helsingborg upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd uppfattas som innovativ och spännande uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag.

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen Helsingborg.

Samarbetsområden

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi inom ett 40-tal olika områden. Vi samarbetar bland annat inom infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering och miljö. Andra områden är samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Kärnvärden

Att skapa en familjär känsla. Tonaliteten är vilka känslor Familjen Helsingborg vill förmedla med kommunikation. Den kommunikation vi skapar med hjälp av ord, bild och layout förmedlar en känsla och en upplevelse. Det är viktigt hur vi gör för att skapa den känsla vi vill förmedla. Vår tonalitet tar sats i varumärkets värdegrund:

 • Gemensamt
 • Mänskligt
 • Kreativt
 • Välkomnande

Tonaliteten är riktad till mottagarna av vår kommunikation och beskriver hur vi vill uppfattas:

 • Aktiv
 • Person
 • Passion

Vi är aktiva och närvarande, i såväl handling som i vila.
Vi är riktiga människor med äkta känslor och engagemang.
Vi är passionerade i det vi gör.

I texter och bilder finns det aktiviteter, personer och passioner. Det skapar känslan av Familjen Helsingborg.