Tillgänglighetsredogörelse för pedagogsajten.familjenhelsingborg.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen pedagogsajten.familjenhelsingborg.se samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen pedagogsajten.familjenhelsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från pedagogsajten.familjenhelsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av pedagogsajten.familjenhelsingborg.se Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2022.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för pedagogsajten.familjenhelsingborg.se som har lanserats efter 23 september 2018.

För närvarande har vi en inkomplett struktur av aria-attribut på webbplatsen. Vi jobbar med att åtgärda bristerna.

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter) och många bilder innehåller texter och bilder. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Ett arbete med att åtgärda detta pågår.

Filmer som är publicerade på webbplatsen är inte syntolkade.

Det finns inspelat ljud på webbplatsen som saknar alternativ representation.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.