Kontakta redaktionen

Redaktionen har sitt hemmasäte på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Det är fritt att bidra till Pedagogsajten för alla kommuner inom Familjen Helsingborg.

På Helsingborgs stads intranät kan du läsa mer om arbetet med Pedagogsajten.

Kontaktuppgifter

Josefine Hultén0729-747820, redaktör, Helsingborg

Matilda Ermeland, 0705-273877, redaktör, Helsingborg

Övriga kontaktpersoner

Göran Söderlund, IKT-pedagog, Ängelholm

Charlotte Marie, förstelärare, Bjuv

Malene Dalenbäck, IKT-pedagog, Perstorp

Mattias Löwdell, IKT-strateg, Landskrona


Maria Boman Hansson, avdelningschef Kommunikation och marknad, skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg

Besöksadress: Östra Allén 16, 251 89 Helsingborg
pedagogsajten@familjenhelsingborg.se