Riktlinjer för dig som bidrar

Innan du börjar skriva vill vi att du läser och godkänner våra riktlinjer.

 • Alla inlägg går via redaktör innan det publiceras.
 • Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på webbplatsen och du måste följa våra regler och villkor. Det är du som har upphovsrätten till det material du skriver eller laddar upp.
 • Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag. Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • Använd egna ord eller bilder. Om du använder bilder med exempelvis creativ commons licens ska du vara noggrann när du anger källa. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt. Bilder och filmer kräver extra eftertanke.
 • Personuppgiftsbehandling. Tänk på att om du ska publicera bild och film på någon annan än dig själv krävs samtycke.
 • Du får inte göra reklam för eget eller andras företag som säljer kommersiella produkter eller tjänster. Däremot får du tipsa om enskilda produkter såsom litteratur, material och programvaror som är tänkt att användas i ett pedagogiskt sammanhang.
 • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Informera din närmsta chef innan du börjar publicera texter på Pedagogsajten.
 • Redaktionen för Pedagogsajten äger rätten att agera på inlägg som på något vis skapar problem på bloggen.

För dig som har en egen blogg

 • Det är du som är ansvarig för kommentarerna till dina inlägg. Du ska moderera och ta bort olagliga eller olämpliga kommentarer.
 • Om du varit inaktiv i 12 månader eller mer kommer vi att fråga dig om du vill fortsätta skriva. Vid inaktivitet på 18 månader eller mer förbehåller vi oss rätten att ta bort din användare och dina inlägg på Pedagogsajten.