Är Euro-Engelska en ny typ av språkvariant och kan det läras ut?

Idag pratas det om många varianter av engelska i Europa. Normalt sätt associeras engelskan med antingen Storbritannien eller USA – länderna där språket används. Lärare och skolor brukar således adoptera antingen den ena eller den andra varianten i undervisning.

I Sverige lär vi oss engelska i grundskolan, på gymnasiet samt från olika mediakällor sådana som TV och internet. Vi kanske även minns att vi vid något tillfälle har haft en lärare som kom från antingen Storbritannien eller USA och när vi erkänner det så erkänner vi också att vi har lärt oss antingen den brittiska eller den amerikanska varianten. Dock visar forskning att många i både Skandinavien och Europa talar en annan variant, som många forskande i den riktningen har börjat kalla ”Euro-Engelska ̎.

Forskare är inte eniga om vad ”Euro-Engelska ̎ är och om exakt vilka uttrycksformer och ord som är typiska för denna variant, men har trots allt lyckats identifiera vissa former som varken finns i den brittiska eller amerikanska varianten. De i Europa som inte minns vilken variant de har lärt sig – kan varken säga att deras lärare var från Storbritannien eller USA – pratar alltså troligtvis någon form av ”Euro-Engelska ̎.

Om vi erkänner att ”Euro-Engelska ̎ existerar som en helt ny språkvariant, finns det en chans att den kan undervisas och få en likvärdig status med brittiska och amerikanska? Svaret på frågan är ja, men det krävs mycket arbete för att ”kartlägga” alla ord och fraser inom ”Euro-Engelska ̎. Institutioner behöver även uppmuntras till att upptäcka och acceptera formen.

Läs rapporten i sin helhet: Is Euro-English a New Reference Language and Can It Be Taught? (pdf)

Igor Korneev

Today, my primary interest is in language research, linguistics, and multilingualism. This is perhaps not incidental since I grew up with three languages which I consider as my native tongues – Russian, Swedish and English. Although my original profile is economics and social sciences since I graduated with a master’s degree from Glasgow University in 2010, I have always had an interest for languages. My trilingual background helped me very much when I, as a graduate student, found my first traineeships in Europe – the languages were my main working instruments. I realized that language is the means by which we perceive the world, interact with one another and solve issues together.

I think that language teaching, or in fact any kind of teaching, is important, as it empowers people to understand each other and the surrounding world. Therefore, I think that teaching is one of the most responsible professions in the world. I started my teacher career at the Lobachevsky State University in Russia, and today I continue to develop my qualifications further at Lund University Campus Helsingborg here in Sweden.

porträttfoto

LinkedIn profile: https://se.linkedin.com/in/igor-korneev-9a8ba3a6
E-mail: ikvapple86@icloud.com