Arbetslivsvecka istället för prao

Prao… Bara tanken på den perioden kan få lärare att sucka djupt. På vår skola har eleverna själv ansvar för att hitta praoplatser. Vår erfarenhet av det är att det blir svårare och svårare för varje år och platserna hamnar hos släktingar eller vänner till elevernas familjer. De elever som inte hittar någon plats får vi hjälpa så gott det går eller så får de vara kvar på skolan och göra praktik i någon lägre klass. Vi har tyckt att det är mer jobb än vad det ger eleverna och därför började vi fundera på om vi kunde ge eleverna arbetslivserfarenhet på något annat sätt.

Vi bestämde därför att i år satsa på en arbetslivsvecka där eleverna på olika sätt kom i kontakt med arbetslivet genom besök och uppgifter på skolan. Vi avsatte tre dagar för detta då åk 8 och 9 fick ta bort allt på sitt schema förutom språkvalet.

Drömyrken, CV och formellt brev

Den första dagen fick eleverna en introduktion till hur man skriver ett cv och formellt brev. De fick också testa vilket som är deras drömyrke via ett test på Arbetsförmedlingens sida.

Två föreläsningar fick de också lyssna på. Den första var en person från handelsprogrammet som berättade om deras utbildning. Den andra föreläsaren var Ida som är utbildad civilingenjör, har arbetat inom försvaret och på en oljerigg. Eleverna satt som levande ljus när Ida berättade om sina yrken och det som fastnade mest var att hon tjänade mycket pengar och fick vara utan mobiltelefon i två veckor när hon hade tjänst på oljeriggen. Hur överlever man  2 veckor utan mobiltelefon?!

Den andra dagen fick eleverna fortsätta skapa cv och formella brev samt ta reda på mer om sina drömyrken, bland annat om hur man utbildar sig till det yrke som testet visade att de passar för.

Arbetsförmedlingen

Eleverna fick också lyssna på en föreläsare från Arbetsförmedlingen som berättade om hur prognosen på arbetsmarknaden ser ut när de kommer ut i arbetslivet. Föreläsaren berättade också om deras ungdomsverksamhet på Arbetsförmedlingen, som är den avdelning hon som föreläste arbetar på. Föreläsningen uppskattades av eleverna men de kunde inte riktigt ta till sig den då de tycker att det ligger för långt in i framtiden för dem. Många elever tror inte att de kommer använda sig av Arbetsförmedlingen den dagen de ska börja söka arbete. De har svårt att se det positiva med Arbetsförmedlingen, för dem är det en plats man använder sig av när man är arbetslös (och det ska ingen av eleverna bli?!).

Facket, mobbning och våld på arbetsplatsen

Den andra föreläsningen för dagen stod skolans ena fackliga representant för och han berättade för eleverna om vad facket är för något och hur facket kan hjälpa arbetstagare i olika situationer. Sist på dagen fick eleverna  diskutera om frågor kring mobbning och våld på arbetsplatsen. Det är viktigt att berätta för våra elever att bara för att man blir vuxen upphör inte mobbning och kränkande behandlingar. Vad kan man som vuxen då göra om man blir utsatt för något på sin arbetsplats?

Avslutning

Sista dagen på arbetslivsveckan avslutades arbetet med cv och formella brev. Nu är våra elever redo för att skicka iväg ansökningar till olika arbeten! En elev som tagit studenten från  Procivitas kom och berättade om skolan och dess program. Hon tog också upp vilka krav och förväntningar som finns när man börjar i en gymnasieskola. Den sista föreläsaren för veckan var en tjej som heter Zandra och hon pratade för eleverna om vad man som chef tittar på när man rekryterar, vilka frågor man kan förvänta sig vid en intervju och hur man kan ta sig fram utan utbildning i arbetslivet. Det här tyckte eleverna var väldigt intressant och de fick en ny bild om ingångar till arbetslivet.

Utvärdering

Vid utvärderingen efter arbetslivsveckan var åk 8 och 9 positiva och tyckte att dessa dagar hade varit givande. Dock önskar åk 8 fortfarande att de får göra en traditionell prao period. I åk 9 tyckte en övervägande del av eleverna att de här dagarna var mer givande än den prao de haft i åk 8. Så med den sammanfattningen i ryggen känner vi nog att vi kommer att fortsätta med vår arbetslivsvecka till nästa år. Det vi kommer att ta med oss är att det är viktigt vilka som kommer och föreläser, en ung person är mer intressant att lyssna på för eleverna än en äldre, men givetvis är ämnet de föreläser om viktigast. Det är också bra att vara noga när schemat läggs. För många föreläsningar i rad blir jobbigt att lyssna på. Bäst är att varva teoretiska ämne med praktiska. Som med allt annat i skolan!

/Personal team 7-9, Gläntanskolan, Helsingborg