Inlägg av goransoderlund

Elevers reflektioner över lärprocesser i ämnet slöjd

I denna film presenteras artikeln som är publicerad av Skolporten och är skriven inom ramen för Strövelstorps skola utvecklingsarbete i modellskolan med aktionsforskning som metod. Filmen belyser kort Eva Pennegård och Eva Österberg Ramås tankar varför de valt att fokusera på lärprocesserna i ämnet slöjd. Länk till artikeln på skolporten

Organiserad rastverksamhet

På Rebbelberga skola i Ängelholm arbetar Joel Björn med organiserad rastverksamhet. Det stora målet med organiserad rastverksamhet är att ingen ska vara rädd för att gå ut på rast eller känna sig kränkt. Det ska vara roligt, meningfullt och lärorikt och Joel vill att det ska fungera som ett alternativ till den fria leken. Film: Göran […]

Att skapa och sprida personliga berättelser med Digital storytelling

Kom igen, använd Digital Storytelling i klassrummet! Kursplanerna kräver det! Verktygen är lätta att använda, konceptet är klart. Det är bara att sätta igång. För er som inte vill googla om Digital Storytelling i klassrummet och sortera bland 9 670 000 resultat är det ett tips att läsa mer om vad det innebär i texten […]

Att skriva sig till läsning i förskoleklass

Camilla Kant och Lotta Olsson arbetar med Att Skriva sig till Läsning (ASL) i en förskoleklass på Södra Utmarkens skola i Ängelholm.

Vi vågar! – om att dela med sig på SETT

Vår största vinst med att åka 54 pedagoger och skolledare till SETT2015 var den stora gemenskapen och det erfarenhetsutbyte över gränserna som skedde, säger Per Pennegård, skolutvecklare inom Ängelholms kommun.

Ängelholm visar upp sig på SETT

Idag gick 54 entusiastiska pedagoger och skolledare från Ängelholm in på SETT-dagarna*. Alla är här för att representera Ängelholms satsning på 1:1 och för att knyta kontakter och bli inspirerade. I en sann dela med dig kultur kommer alla ha små mini-föreläsningar i vår egen Ängelholmsmonter. Där visar deltagarna på goda exempel hur IKT kan […]

Musikvideor och egenskriven musik med ljud som tema

Förskolan VillerValla i Vejbystrand har haft som projekt att arbeta med fysikaliska fenomen. På avdelning Huller om Buller finns ett gäng 4-6 åringar som har haft LJUD som tema där det avslutades med att barnen gjorde egna musikvideor med hjälp av egenskrivna låtar, en massa kreativt material och iPads med Garageband och iMovie. Berättande film […]

Padlets i matteundervisningen

Annika Martell och Jennie Martinsson jobbar som lärare i årskurs fem på Villanskolan i Ängelholm. I sin matematikundervisning använder de ofta verktyget Padlet* som en samlingsplats med olika länkar, dokument och filmer till olika ämnesområden. En del Padlets innehåller genomgångar för att eleverna skall kunna gå tillbaka och titta på sådant man gått igenom på […]

Teknik och rörelse med Makey Makey på idrottslektionen

Koncentration, samarbete, smidighet, balans och timing, takt och rytm på schemat på en idrottslektion årskurs 6 på Errarps skola i Ängelholm. Genom att koppla en Makey Makey™ till olika onlinespel får eleverna styra spelen med hjälp av hela kroppen. Makey Makey™ är ett litet kretskort som fungerar som ett tangentbord. På ena sidan finns Space, […]

Release för ”Förskolor som kunskapar”

Förskollärare och förskolechefer i Ängelholm har tillsammans gått kursen Att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Under barnkonventionens 25 års-firande passade man på att ha ett releaseparty för skriften: Förskolor som kunskapar – som gör skillnad och öppnar upp för olika möten,  som är ett resultat av det arbete pedagogerna iscensatt i verksamheten […]