Avancerade kulturer från förr

I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet – till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusentals år sedan? Det ska vi undersöka i filmen Flodkulturer. Vi tittar närmare på Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina.

Kapitel:
– Inledning (00:00 – 01:21)
– Hur uppstod en flodkultur? (01:22 – 06:31)
– Mesopotamien (06:32 – 09:01)
– Det gamla Egypten (09:02 – 11:39)
– Induskulturen (11:40 – 13:20)
– Kina (13:21 – 15:15)
– Sammanfattning (15:16 – SLUT)

En mycket bra och pedagogisk film!

– Lärare i Samhällskunskap, år 7-9

Använd gärna studiehandledningen som finns till.

Ur Lgr11, centralt innehåll för ämnet Geografi i år 4-6:

Jordens naturresurser,till exempel vatten, odlings- mark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördel- ningen och konsekvenser av denna.

Ur Lgr11, centralt innehåll för ämnet Geografi i år 7-9:

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Ur Lgr11, centralt innehåll för ämnet Historia i år 4-6:

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Ur Lgr11, centralt innehåll för ämnet Historia i år 7-9:

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.