Bedömning för lärande från första skoldagen

Hur kan vi redan från dag 1 i skolan skapa förutsättningar för att använda formativ bedömning som en naturlig del av elevernas lärande? Hur behåller vi elevernas motivation och lust att lära?

Fredericka Cordua och Sofie Persson föreläste på BFL lärandekonferens 2017 i Helsingborg.
Se fler inspelade föreläsningar på Pedagogiskt centers facebooksida

Om bedömning för lärande från första skoldagen

Fredericka och Sofie

Vad tänker ni på när ni hör begreppet BfL?
Tydlighet. Vi tänker att det är ett sorts samlingsnamn för att göra våra elevers lärande synligt för dem och att få dem att känna sig mer delaktiga i sitt lärande och att de på så sätt blir mer engagerade och når längre i sin kunskapsutveckling.

Vi upplever att fokuset i klassrummet blir större och att eleverna känner en meningsfullhet i sitt skolarbete.

BfL har inneburit en revolution för vårt sätt att undervisa. Vi har fått formulera våra tankar om undervisning tydligare. Det kräver inte mer tid från oss som lärare men det kräver djupare kunskap i våra ämnen och läroplanen.

Kan ni beskriva kort vad er föreläsning på lärandekonferensen BfL handlar om?
Vår föreläsning/ workshop är vår tagning på de fem strategierna i BfL. Vi berättar om hur vi får in meningsfullhet och glädje i ämnet matematik. Det gör vi genom att visa hur vi säkerställer att vi har en matematikundervisning som utgår från  strategierna i BfL på ett roligt och lekfullt sätt.

På vår föreläsning varvar vi våra erfarenheter med exempel på övningar utifrån de fem strategierna. Du kommer även att få prova på en del av våra lekar.

Varför har ni valt detta ämne? På vilket sätt tror ni att just detta kan hjälpa andra lärare?
Vi brinner för att göra matematiken lustfylld och meningsfull för eleverna. Vi tror att lekens betydelse i klassrummet underskattas och att många är rädda för att släppa taget om matteboken.

Vi vill visa att det inte tar mer tid att planera för mattelektioner utan matteboken, det blir bara roligare! Vi har aldrig haft så bra koll på våra elevers kunskaper som vi har nu, sen vi slutade rätta matteböcker och började arbeta mer med BfL istället.

När har ni som mest roligt i klassrummet?
När våra elever har roligt och lär sig. När de samverkar och upptäcker saker tillsammans och hela klassrummet kokar av kunskap och vetgirighet.

När våra elever suckar över att mattelektionen är slut.

Har ni ett bra lästips inom området?
Just nu läser vi båda Kooperativt lärande av Spencer Kagan och Jette Stenlev. Vi har upptäckt att strukturerna i Kooperativt lärande går hand i hand med BfL och våra tankar om eleverna som lärresurser i klassrummet.