Boksamtal med mersmak

Torsdagen före lovet hade vi boksamtal online, Therese Linnér (@anthlin) i Växjö, jag i Helsingborg och våra elever.

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 10.01.51

Idéen till mötet mellan klasserna kom när jag frågade Therese om råd inför läsprojektet jag har i trean just nu. Det är många år sedan jag undervisade i läsning och jag ville ha feedback på mina tankar från en av dem jag känner som kan mest om läsning. Therese svarade tålmodigt på frågor, ledde mina tankar vidare och vi gav och tog.Vi enades om att jag skulle börja ställa denna fråga till eleverna

Vad upplever du när du läser?

Therese elever fick samma fråga i läxa och på så sätt hade alla eleverna  förberett sig genom att fundera över frågan. Vi pedagoger hade planerat, testat teknik och gjort upp en körplan tillsammans.

Varför vill då jag och Therese göra detta online? Vad är mervärdet? Varför inte bjuda in en annan klass på skolan och göra samma sak? Det ska vi också göra, givetvis. Men den främsta anledningen till att jag ville göra detta med en klass lite längre bort hittar vi i läroplanens andra kapitel

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också
utanför den närmaste gruppen.

Här är nyckelorden – utanför den närmaste gruppen. Skolan jag arbetar på ligger i utkanten av centrala Helsingborg och området räknas som både segregerat och marginaliserat. Det vi som pedagoger märker är att eleverna och deras föräldrar sällan rör sig utanför området där de bor. De möter alltså mest andra personer ur ”den närmaste gruppen”. Vi vet från studier att förståelse för andra, empati och tolerans skapas i möten med människor som är annorlunda än de vi har vi vår närmaste omgivning.

Detta är det främsta skälet till varför jag ville göra detta. Sedan fanns det  andra positiva effekter som att

  • eleverna förberedde sig bättre än om de bara skulle redovisat i klassrummet
  • eleverna fick en verklig mottagare
  • eleverna fick tips och idéer från andra elever
  • Therese och jag kunde göra något tillsammans trots avståndet
  • vi fick titta in i någon annans klassrum
  • vi fick veta vad gestaltande beskrivningar är
  • vi skapade en händelse som skapar gemenskap i den egna klassen
  • läslust och boknyfikenhet väcktes hos elever i båda klasserna
  • alla fick mersmak av att använda videosamtal i klassrummet

Jag är stolt att jag vågade, det är trots allt en massa saker som kan gå fel, men den rädslan blir nog mindre och mindre ju fler gånger jag gör detta. Jag är stolt över eleverna och deras presentationer. Jag är glad att flera elever redan varit på biblioteket och frågat efter böcker som de fått tips om i samtalet.

De böcker eleverna från Bäckaslövsskolan presenterade hittar ni här: http://attlaratillsammans.blogspot.se/2016/02/boksamtal-online-bockerna-vi-pratade-om.html

Therese reflekterar här: https://thereselinner.wordpress.com/2016/02/18/boksamtal-om-lasupplevelse-online/