Mötet

Till slut står vi då här, spända och förväntansfulla, utanför en pampig byggnad på Stansford University, den psykologiska institutionen – Jordan Hall.

jordan hall

caroldweck skyltVi tas emot av Carol Dwecks assistent,  Porsche  Williams, som hjälper oss med parkeringstillstånd och visar oss till rätt våning och rätt rum. Ett mycket litet rum med en liten kvinna, men som för oss är enormt stor.

Vi får ett bra samtal, det märks att hon brinner för sin forskning som hela tiden utvecklas. När vi frågar om de 15% som skiftar mellan fixed mindset och growth mindset, den siffran tycker vi är låg, ler hon lite generat och förklarar: ”Ny forskning visar att alla skiftar mellan olika mindsets, även jag” Alla har något eller någon som triggar igång det statiska mindsetet.  Det måste man konfrontera med ett growth mindset när man hamnar i den situationen. Hon tipsar att man ska döpa ”triggaren” och tala till den.

Carol har varit med och tagit fram ett ”brainology program” för skolorna, en hjälp för att utveckla elevernas mindset och involvera föräldrarna.  Hon påpekar att lärare måste vara med i processen, eleverna kan inte lämnas ensamma i denna utveckling.

Vi frågar om hon ser några farhågor med hur vi arbetar med Growth Mindset ute i skolorna. Hon är rädd för att det är många som berömmer elevernas ansträngning för lätt, utan att eleven verkligen har ansträngt sig.  Att lärare förenklar användandet av mindset.

Carol berättar även om föräldrar som slutar att berömma sina barn för att de är osäkra på hur de ska berömma.

Vi fortsätter att ställa frågor och vi kunde egentligen sitta och lyssna på henne hela kvällen, men när vi ser att hon sneglar på klockan reser vi oss och tackar för oss.

caroldweck alla