Det är dags! Nu är det verkligen dags!

Du har träffat dina elever och nu är det dags att träffa föräldrarna på ett föräldramöte. Och du vill inte att föräldrarna somnar av tristess i halvtid.

Vi har en önskan! Vi skulle vilja be dig om en tjänst. Kan du vara snäll och göra föräldramötet till ett minnesvärt möte. För det är dags för dig att leverera. Du kommer att bli bedömd. Vad är det du går för? Det du levererar på föräldramötet ska visa hur vass du är som lärare. Därför har vi hjälpt dig på vägen.

Det är dags att beteendedesigna ditt första föräldramöte! Och vi tror på dig!

Redan innan föräldrarna kommer in till dig sätter du stämningen!

Sätt på lugn musik i bakgrunden.

Börja med en story som fångar föräldrarna. Gärna en story som innefattar en framgångssaga om elev i skolan som föräldrarna kan relatera till.

Se till att hylla föräldrarna för att få dem med dig. Det viktigaste de har är sina barn. De vill veta att du bryr dig. Lyft fram att du vet att föräldrarna vill sitt barns bästa och att det är skönt att veta att du kan lita på dem.

Låt alla skriva post-it lappar med sina frågor. Dra frågorna efterhand i din presentation. Det skapar delaktighet och spänning.

Keep it simple. Tråkig information kan de läsa hemma. Folk kan läsa. Det här mötet är till för att stärka relationer. Ni ska umgås och lära känna varandra. Barnen ska ju trots allt umgås i flera år. Och det ska ni också.

Du vill ha ett lättsamt möte med skratt och energi. Bryt av med en endorfindusch. Kör Hit med kaaardan. Den går alltid hem.

Vilken bild vill du att föräldrarna ska ha av skolan? Positiv så klart! Låt dem individuellt skriva ner tre positiva saker om skolan. Låt dem fyra och fyra dela med sig av tankarna. Spara lapparna så att eleverna får se dem.

Avsluta med en peak end. Det sista från mötet är det de minns. Du ska lämna ett bestående intryck av både dig och mötet.

Vi tror på dig. Vi är med dig. Vi har en vakande hand över dig. Det här kommer att gå vägen!