Kollegahandledning i förskolan

I dagens IT-samhälle är det inte längre frågan “om” som ställs utan istället “när”. Vi lever i en ständig utveckling och den går fort. Det är därför av stor vikt att vi i förskolan hänger med i  denna utveckling. Enligt Lpfö98 rev 10 ska vi i förskolan lägga grunden för livslångt lärande, det är vi […]

Tankar om kollegahandledning

Glädje, frustration, skratt och tårar… Känslorna är många inför skolans digitalisering och alla dessa känslor får man i knät när man kollegahandleder. Att vara kollegahandledare kan med andra ord vara lite av en utmaning men det är alltid lika roligt. Ni som läser denna text kan säkert känna igen er i den där härliga känslan […]

Kollegahandledare på Varagårdsskolan i Bjuv!

Undertecknad arbetar som lärare på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun, undervisar i So och Sv åk 7-9. Sedan 2,5 år tillbaka  har jag även en förstelärartjänst, tillsvidareanställning, med en tydlig uppdragsbeskrivning. I denna uppdragsbeskrivning finns flera saker jag ska göra, en av dessa är att fungera som kollegahandledare. En kollegahandledare på Varagårdsskolan är en person som […]

Kollegahandledning – Lärare utvecklas tillsammans

Samhället förändras och våra barn och ungdomar använder i allt högre grad informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att söka information, kommunicera och publicera. För våra unga är teknik ett naturligt verktyg i lärprocessen och skolan har idag en utmaning i att möta de unga i detta. Många lärare upplever att det finns ett tydligt behov […]