Fokus skolbibliotek – Raus Planterings skola

Skolbibliotek är en månfacetterad verksamhet och innehållet skiljer sig från skola till skola. På Raus Planterings skola hittar vi biblioteket mitt i skolans hjärta och alla elever känner Eva, skolans bibliotekarie.

Eva Nestenius. Skolbibliotekarie på Raus Plantering.

Eva Nestenius är utbildad förskollärare och utbildad Bibliotekarie.  Sedan 1997 har Eva varit skolbibliotekarie på Raus Planterings skola. Eva är även bibliotekarie för de förskolor som finns på området.

Jag är nyfiken på din arbetsdag. Hur ser den ut, hur arbetar du med eleverna, hur arbetar du med lärarna?

Jag arbetar halvtid, 4 förmiddagar och 1 eftermiddag i veckan berättar Eva.

Alla klasser har schemalagda besök i biblioteket och varje klass kommer varannan vecka. När jag träffar klasserna läser jag högt för de yngre barnen och bokpratar för de äldre. Dessemellan kan eleverna låna vid behov om det är ledigt här.

Varje fredag är det fri utlåning för alla som behöver och på tisdagar kommer förskolorna.

Eva får också många frågor om böcker och reservationer när hon rör sig ute på skolan.

Eleverna är medvetna låntagare säger Eva. De går inte bara och tar en bok, utan oftast vet de vad de vill ha. Vi har en mycket bra utlåningsstatistik.

Just nu planerar jag, tillsammans med skolans IKT. pedagog, lektioner i källkritik.
Vårt upplägg bygger delvis på Hjulstaskolans blogg Bokhjulet. Vi kommer att använda böckerna Fiskögon, sopor och annat smaskens och Sov gott upp och ner under vattnet.  Båda skrivna av Therese Bringholm.
Vidare kommer vi att använda oss av UR:s nya serie för lågstadiet Hur vet du det? 

Här på Raus Plantering har vi också en litteraturpedagog som jag samarbetar med och nu har vi arbetat ganska intensivt med ett besök av författaren Thomas Halling.

Hur arbetar du läsfrämjande?

Genom att vara tillgäng och erbjuda ett inbjudande och varierande bokurval i biblioteket. Jag arbetar efter mottot – Rätt bok till rätt barn och jag ställer därför många frågor till barnen för att veta vad de läst innan, vad de har för intresse och så vidare.
Eleverna har alltid möjlighet att låna sina böcker länge över jul och sommar så de alltid har något att läsa även på loven.
Vi har många språkgrupper på skolan och vi har under många år arbetat upp ett bra bestånd med böcker på flera olika språk för att det ska finnas något för alla att läsa.

Böcker på olika språk.
Böcker på olika språk.

Vilket är ditt bästa tips för hur skolbibliotekarien påverkar elever till att börja läsa?

Det är viktigt med rätt bok till rätt barn i avseende till deras intresse och läsförmåga ungefär som jag sa tidigare säger Eva. Om alla andra i klassen läser så smittar det av sig.

Du har ju en spännande speciallösning i ditt skolbibliotek, berätta mer!

Det är ju speciellt att skolan redan för 19 år sedan stod för kostnad av utbildad bibliotekarie och för inköp av böcker.  Och dessutom har vi öppet för allmänheten. Från början var det två eftermiddagar veckan, nu är det en eftermiddag.
Onsdagar kl. 13 – 16 är det öppet för allmänheten och då kommer elever och lånar också. När här är öppet för allmänheten kommer många gamla elever som tidigare gått på skolan, många pensionärer och föräldralediga mammor och pappor som bor på området kommer också.
Jag har även ett samarbete med Familjecentralen här på området och ibland kommer det också föräldragrupper.

Vilket är ditt bästa råd till en ny skolbibliotekarie?

Var en del av skolans verksamhet och se till att ha med dig rektorn och stöd från lärarna.
Lär känna eleverna och gör biblioteket tillgängligt. Jag tycker det är viktigt med regelbundna klassbesök säger Eva.

Sist men inte minst – Vad läser du nu och vilket bok är ditt bästa högläsningstips.

Nu läser jag Becca av Petter Lidbeck och mitt bästa högläsningstips är Kensukes rike av Michael Morpugo.

Eva boktipsar några elever på Raus Plantering.
Eva boktipsar några elever på Raus Plantering.