Gateway Middleschool

alla gateway

Då har vi gjort vårt första skolbesök här i San Francisco, på Gateway Middle school. Vi möttes av ett väl genomtänkt program och mycket välkomnande personal.

Skolan är en friskola med ca 300 elever och man jobbar med ett 2-lärarskap där läraren ibland jobbar tillsammans med en specialpedagog eller lärarassistent. Alla var utbildade lärare.

Det är viktigt för skolan att klasserna representeras av olika samhällsklasser. Platserna lottas ut. Varje år tar man in ca 100 nya elever av ungefär 300 sökande. 

Skolan har en tydlig pedagogisk struktur som alla på skolan jobbar efter. I denna struktur ingår Growth Mindset och självkännedom. Det är skolans ledningsgrupp, där ett par lärare ingår, som har jobbat fram denna struktur. 

annika4

När vi besöker de olika klassrummen möts vi av traditionellt möblerade klassrum som är ganska slitna. Väggarna är klädda med mål, olika förhållningsregler samt checklistor. Ibland känns det som om det blir för mycket intryck.  Lektionerna startar med att läraren berättar målet med lektionen och avslutas med att eleverna får reflektera över sitt lärande från lektionen. Lektionerna är elevaktiva och under mattelektionerna används ofta laborativt material. Under några lektioner får vi se hur de, likt oss, har fokus på den kommunikativa förmågan.

Lärarna jobbar aktivt och stöttar, berömmer, lägger en hand på någons axel och nämner högt när någon gör något bra. De positiva beteendena lyfts upp. När lektionerna är slut reflekterar eleverna individuellt över lektionen och kring deras lärande. Överallt hänger kloka och tänkvärda citat som är kopplat till Growth mindeset.

annika2

Vi får även träffa en elev som på ett naturligt sätt berättar för oss om skolans elevledda utvecklingssamtal. Dessa samtal sker en gång under ett läsår. Än en gång nickar vi åt varandra och känner igen oss. Tänk att vi delar så många lika pedagogiska tankar med varandra!

Något som vi tycker om är hur de jobbar med elevernas misstag. De lyfter fram misstag och lär av dessa. I matte har de något som kallas för “My favourite mistake”, de markerar fel på prov som de sen ändrar och får skriva reflektioner om. På så sätt blir det okej att göra fel, det är t.o.m bra att göra fel. Genom felen lär man sig.

I slutet av dagens möte berättar två av skolans engagerade lärare om att de nyligen startat upp ett “Brainology program”. Brainology bygger på att lära sig om hur hjärnan fungerar och att lära sig hur man kan utveckla ett growth mindset. Begreppen går hand i hand.