Program för unga om evolutionen

Jack och jordens utveckling – är en programserie från UR om evolutionen, i fem avsnitt, anpassad för år f-3.

När Jack kommer med klassen till det stora museet får han till uppgift att hitta fakta om jordens utveckling. Att redovisa inför klassen är inte Jack så sugen på, så han smiter i väg och hamnar på en helt egen upptäcktsfärd i museets olika skrymslen. Hans upplevelse av de olika tidsåldrarnas fossil kommer att bli lite annorlunda!

I Lgr11, i syftet för ämnet Biologi, kan man läsa att eleven ska:

få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund

I det centrala innehållet för SO-ämnena i år 1-3, kan man t.ex. hitta följande koppling till filmerna

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Har du äldre elever finns programserien Om Evolutionen, också från UR, som är anpassad för år 4-6.

I serien Om Evolution, fem program i ämnet biologi lär eleverna sig mer om arterna och deras uppkomst. De lär sig att om djur ska kunna utvecklas och förändras med tiden krävs att de är lite olika. Det handlar också om hur djur och växter konkurrerar med varandra för att överleva, och att det leder till att några dör och några överlever. Och de får även besöka Galapagosöarna, den ö-grupp där Charles Darwin studerade djur och fick inspiration till sin vetenskapliga revolution.

I Lgr11, i syftet för ämnet Biologi, kan man läsa att eleven ska:

få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund

I det centrala innehållet för ämnet Biologi för år 4-6, hittar man dessa kopplingar som gäller den här programserien:

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.