Nytt projekt öppnar väg för lärare

Genom projektet ”Lärarvägen” vill Helsingborgs stad, tillsammans med Arbetsförmedlingen ge människor med utländsk lärarutbildning en skjuts på vägen mot en svensk lärarlegitimation. Glöm inte att titta på filmen överst i klippet.

Det råder lärarbrist i hela landet. Samtidigt finns det en stor grupp erfarna lärare vars utländska utbildningar behöver kompletteras för att de ska få svensk lärarlegitimation.

Just dem hoppas skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg nu kunna fånga upp genom projektet ”Lärarvägen”.

– Här har vi ett gäng människor som bara längtar efter att få jobba inom skolan. Självklart ska vi ta till vara på den tillgången, säger Pernilla Willstrand, rekryteringskonsult på skol- och fritidsförvaltningen.

Totalt deltar 27 läraraspiranter i projektet som ska pågå under ett läsår. Under den tiden kommer aspiranterna att vara placerade på några av Helsingborg stads skolor, där de ska vara en del av den pedagogiska verksamheten.

– Vi har haft tät kontakt med stadens skolor för att kunna göra bra matchningar mellan läraraspiranterna och arbetsplatserna. De blivande lärarna anställs på extratjänster, ett statligt anställningsstöd, förklarar Sara Sävström Borg, matchare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Lärarvägen 2018/2019Läraraspiranterna samlades veckan innan höstterminens start på Pedagogiskt center i Helsingborg för en gemensam uppstart av projektet.

Inblick i det svenska skolsystemet

Läraraspiranterna kommer att arbeta heltid under läsåret, och när skolan är slut för dagen kommer de att spendera resten av arbetsdagen inom skolornas fritidshem.

– Individerna får en inblick i det svenska skolsystemet, och förhoppningen är att erfarenheten motiverar dem att komplettera sina utbildningar och få lärarlegitimation, säger Karolina Vadas på Arbetsförmedlingen.

Lärarvägen 2018/2019Nour Hassan, till vänster, hoppas kunna undervisa i matematik i framtiden.

Två dagar i månaden kommer deltagarna i ”Lärarvägen” själva att sitta i skolbänken på Pedagogiskt center i Helsingborg. Där kommer de att utbildas i den svenska läroplanen, men också i ämnen som demokrati ur ett svenskt perspektiv, och vilka förväntningar, rättigheter och skyldigheter man har som arbetsgivare och arbetstagare.

– Jag tror att ”Lärarvägen” är ett bra sätt att lära sig svenska på, samtidigt som man får integrera med barn och andra lärare. Det är också ett bra sätt att skapa kontakter på, säger Nour Hassan som arbetade som matematiklärare innan hon kom till Sverige för drygt tre år sedan.

Mångfald viktigt i skolans värld

I Helsingborg finns det i dag över 150 olika nationaliteter. Enligt utbildningsdirektör Tony Mufic är det därför självklart att mångfalden också ska finnas bland personalen.

– Många av våra elever har ett annat modersmål än svenska, och därför är det viktigt att vi inte bara har pedagoger ”som är födda i Sverige”. Tvärtom så behöver våra elever flera olika förebilder att kunna se upp till, säger han.

Utbildningsdirektör Tony MuficUtbildningsdirektör Tony Mufic hälsade läraraspiranterna välkomna under uppstarten av ”Lärarvägen”.

Enligt Tony Mufic är förhoppningen att projektet ska fortsätta i flera år framöver, med nya läraraspiranter varje läsår.

– ”Lärarvägen” handlar inte bara om att deltagarna ska lära sig om den svenska skolan, utan vi har också väldigt mycket att lära oss av dem och deras erfarenheter, menar han.

Idrottsläraren Ammar Chikhi kommer från Syrien, och ser fram emot att få delta i ”Lärarvägen”.

– Jag vill få jobba som lärare här i Sverige, och det känns väldigt roligt att få chansen att träna på att jobba i den svenska skolan, säger han.

Här kan du se alla bilder från ”Lärarvägens” upptaktsmöte den 7 augusti 2018.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten